Condicionament de la carretera TP-2039 del Catllar a la N-340. Tram: T-203 a N-340. TM de Tarragona i el Catllar

Vés enrere Anunci de rectificació d'errada de la inserció CVE 2020-05424 publicada al BOP de Tarragona de data 7 d'agost de 2020, referent a l'aprovació inicial del Projecte de condicionament de la carretera TP-2039 del Catllar a la N-340, tram: T-203 a N-340. Tm de Tarragona i el Catllar.