Bases de subvencions

Vés enrere Decret de la Presidència de la Diputació núm. 2020-0001186, de 15 d'abril de 2020, de modificació de convocatòries de subvencions per ampliar els terminis de presentació de documentació justificativa: Medi Ambient, Salut Pública i Territorial - Cultura - Ocupació i Emprenedoria.

Acords de concessió de subvencions

Títol Data de publicació
SAM-MSET.- Concedir les subvencions per a entitats sense ànim de lucre pel desenvolupament de projectes de protecció i millora del medi ambient, per l'exercici 2023. 30/11/23
SAC-Cultura. Acord de la Junta de Govern del 28 de novembre de 2023. Concedir subvencions i reconèixer l'obligació a ajuntaments per actuacions de grups i persones inscrits en l'eCatàleg. Resolució 7 30/11/23
SAM-MSET.- Concedir les subvencions destinades al finançament d’actuacions de prevenció local d’incendis forestals per a agrupacions de defensa forestal, ADF, convocatòria 2023. 29/11/23
SAC-Cultura. Acord de la Junta de Govern de 28 de novembre de 2023. Concedir subvencions destinades a persones jurídiques privades sense afany de lucre per a activitats i actuacions estratègiques d’interès cultural o ciutadà d'especial impacte i rellevància territorial realitzades a la demarcació de Tarragona durant el 2023 29/11/23
SAC-Cultura. Acord de la Junta de Govern de 28 de novembre de 2023. Aprovar la concessió de subvencions a entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Tarragona destinades a inversions en equipaments culturals o d’interès ciutadà, en béns inventariables i en elements patrimonials (any 2023) 29/11/23
SAC-Cultura. Acord de la Junta de Govern de 21 de novembre de 2023. Aprovar la concessió de subvencions destinades persones jurídiques privades sense afany de lucre per a activitats i actuacions estratègiques d’interès cultural o ciutadà d'especial impacte i rellevància territorial realitzades a la demarcació de Tarragona durant el 2023 22/11/23
Ocupació i emprenedoria.- Acord de concessió de les subvencions per a la realització d'actuacions de Foment de l'Emprenedoria, any 2023. 15/11/23
SAC-Cultura. Acord de la Junta de Govern de 14 de novembre de 2023. Concedir subvencions i reconèixer l'obligació a ajuntaments per actuacions de grups i persones inscrits en l'eCatàleg. Resolució 6 15/11/23
SAC-Cultura. Acord de la Junta de Govern de 14 de novembre de 2023. Aprovar la concessió de subvencions destinades a persones jurídiques privades sense afany de lucre, per a activitats culturals o d’interès ciutadà de caràcter singular realitzades a la demarcació de Tarragona (any 2023) 15/11/23
Ocupació i emprenedoria.- Acord de concessió de les subvencions per a la creació o millora d'espais multiserveis de l’any 2023. 08/11/23
Ocupació i emprenedoria.- Acord de concessió de les subvencions per a la realització d’accions de foment i dinamització d’espais d’allotjament empresarial i creació i/o manteniment d’espais de prototipatge i fabricació digital de l’any 2023. 08/11/23
SAC-Cultura. Acord de la Junta de Govern de 7 de novembre de 2023. Aprovar la concessió de subvencions destinades a persones jurídiques privades amb i sense afany de lucre per al foment i difusió de publicacions locals i comarcals o d’ interès per a la demarcació de Tarragona (any 2023) i reconèixer l'obligació corresponent 08/11/23
Comunicació.- Concedir i reconèixer l'obligació de pagament de les subvencions a les publicacions periòdiques de caràcter local i comarcal, exercici 2023. 06/11/23
Acord de la Junta de Govern de 31 d'octubre de 2023. Concedir subvencions i reconèixer l'obligació a ajuntaments per actuacions de grups i persones inscrits en l'eCatàleg. Resolució 5 03/11/23
Acord de la Junta de Govern de 31 d'octubre de 2023. Concedir subvencions destinades a persones jurídiques privades sense afany de lucre per a activitats i actuacions estratègiques d’interès cultural o ciutadà d'especial impacte i rellevància territorial realitzades a la demarcació de Tarragona durant el 2023 03/11/23
Acord de la Junta de Govern de 31 d'octubre de 2023. Concedir subvencions destinades a ens locals i ens que en depenen per a activitats i actuacions estratègiques d’interès cultural o ciutadà d'especial impacte i rellevància territorial realitzades a la demarcació de Tarragona durant el 2023 03/11/23
SAC-Cultura. Acord de la Junta de Govern de 31 d’octubre de 2023. Aprovar la concessió de subvencions destinades a entitats i fundacions de caràcter social per a activitats socials realitzades a la demarcació de Tarragona (any 2023). 02/11/23
SAC-Cultura. Acord de la Junta de Govern de 31 d’octubre de 2023. Aprovar la concessió de subvencions destinades a microempreses i a professionals o treballadors i treballadores autònoms/es de la demarcació de Tarragona pertanyents al sector cultural per a projectes singulars d’interès cultural (any 2023). 02/11/23
Ocupació i emprenedoria.- Acord de concessió dels ajuts per a la realització d’estades professionals per a persones desocupades postgraduades a l’estranger, en entitats europees, any 2023-2024 (programa Genius). 02/11/23
SAM-MSET.- Concedir les subvencions destinades a la realització d’actuacions per la protecció i defensa dels animals domèstics, per a l'exercici 2023. 02/11/23

Reconeixements de les obligacions de pagament de subvencions

Títol Data de publicació
SAM-Cooperació.- Decret 2023-0006852.- Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament d’Arbolí i reconèixer l'obligació, corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida de la línia de subvencions del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2019 del Programa d'inversions. 07/12/23
SAM-Cooperació.-Decret 2023-0006849.- Acceptar la documentació justificativa presentada per diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions corresponents a les despeses derivades de les subvencions concedides de la línia de subvencions per restablir els béns i serveis dels ens locals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals 2022. 07/12/23
SAM-MSET.- Decret 2023-0006791.- Acceptar la justificació presentada i reconèixer l'obligació total, de les subvencions concedides per la transició energètica i acció climàtica, per a l'exercici 2022. 01/12/23
SAM-Cooperació.- Decret 2023-0006786.- Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Flix i reconèixer l'obligació, corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida de la línia de subvencions per a la digitalització, transformació i millora de la seguretat dels municipis. 01/12/23
SAM-Cooperació.- Decret 2023-0006741.- Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament d’Arbolí i reconèixer l'obligació, corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida de la línia de subvencions del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020-2023 del Programa d'inversions, anualitat 2023. 30/11/23
SAC-Cultura. Decret núm. 2023-0006686. Aprovar la documentació justificativa presentada per diverses entitats i reconèixer l'obligació corresponent a les despeses derivades de les subvencions concedida a persones jurídiques privades sense afany de lucre, per a activitats culturals o d'interès ciutadà de caràcter singular realitzades a la demarcació de Tarragona, any 2023 29/11/23
SAC-Cultura. Decret núm. 2023-0006683. Aprovar la documentació justificativa presentada per l'Associació de Dones de Botarell i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida a entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Tarragona destinades a inversions en equipaments culturals o d’interès ciutadà, en béns inventariables per a aquests equipaments i en elements patrimonials (any 2022) 29/11/23
SAC-Cultura. Decret núm. 2023-0006648. Aprovar la documentació justificativa presentada per diverses entitats i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida a entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Tarragona destinades a inversions en equipaments culturals o d’interès ciutadà, en béns inventariables per a aquests equipaments i en elements patrimonials. Any 2022 29/11/23
SAM-Cooperació.-Decret 2023-0006742.- Acceptar la documentació justificativa presentada per diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions corresponents a les despeses derivades de les subvencions concedides de la línia de subvencions del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020-2023 del Programa de despeses corrents, anualitat 2023. 29/11/23
SAM-Cooperació.-Decret 2023-0006740.- Acceptar la documentació justificativa presentada per diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions corresponents a les despeses derivades de les subvencions concedides de la línia de subvencions del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020-2023 del Programa d'inversions, anualitat 2022. 29/11/23
SAM-Cooperació.-Decret 2023-0006710.- Acceptar la documentació justificativa presentada per diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions corresponents a les despeses derivades de les subvencions concedides del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020-2023 del Programa despeses corrents, anualitat 2023. 28/11/23
SAM-Cooperació.- Decret 2023-0006709.- Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Marçà per a l'actuació "Amortització de préstecs", d'acord amb les Bases específiques reguladores de subvencions del PAM 2020-2023, anualitat 2023, del Programa de sanejament de les finances municipals. 28/11/23
SAM-Cooperació.- Decret 2023-0006708.- Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament d’Arbolí i reconèixer l'obligació, corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida de la línia de subvencions del Pla d'Acció Municipal (PAM 2018), del Programa d'inversions. 28/11/23
SAM-Cooperació.-Decret 2023-0006707.- Acceptar la documentació justificativa presentada per diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions corresponents a les despeses derivades de les subvencions concedides del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020-2023 del Programa despeses corrents, anualitat 2023. 28/11/23
SAM-Cooperació.- Decret 2023-0006705.- Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de l’Ampolla i reconèixer l'obligació, corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida de la línia de subvencions del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020-2023 del Programa d'inversions. 28/11/23
SAM-Cooperació.- Decret 2023-0006704.- Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de la Sénia i reconèixer l'obligació, corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida de la línia de subvencions del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020-2023 del Programa d'inversions, anualitat 2022. 28/11/23
SAM-Cooperació.- Decret 2023-0006703.- Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament del Vendrell i reconèixer l'obligació, corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida de la línia de subvencions del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020-2023 del Programa d'inversions, anualitat 2022. 28/11/23
SAM-Cooperació.- Decret 2023-0006702.- Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Perafort i reconèixer l'obligació, corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida de la línia de subvencions del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020-2023 del Programa d'inversions, anualitat 2022. 28/11/23
SAM-Cooperació.- Decret 2023-0006701.- Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament d’Arbolí i reconèixer l'obligació, corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida de la línia de subvencions per restablir els béns i serveis dels ens locals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals 2022. 28/11/23
SAM-Cooperació.-Decret 2023-0006692.- Acceptar la documentació justificativa presentada per diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions corresponents a les despeses derivades de les subvencions concedides de la línia de subvencions per a la digitalització, transformació i millora de la seguretat dels municipis. 28/11/23