Acords de concessió de subvencions Acords de concessió de subvencions

Títol Data de publicació
Patronat de Turisme.- Decret 2022-0000384.- Aprovar la modificació de la convocatòria del Premi Jordi Cartanyà any 2022 com a conseqüència de la redistribució de la quantia màxima i concessió i reconeixement de l'obligació corresponent. 25/11/22
Ocupació i emprenedoria.- Acord núm. 2022-0000957.- Aprovar la concessió de subvencions per a la realització d'actuacions de foment de l'emprenedoria, any 2022. 23/11/22
Ocupació i emprenedoria.- Acord núm. 2022-0000959.- Aprovar la concessió de les subvencions per a la creació o millora d'espais multiserveis de l’any 2022. 23/11/22
Ocupació i emprenedoria.- Acord núm. 2022-0000966. Aprovar la concessió de subvencions per al foment de l’ocupació local del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès, any 2022. 23/11/22
Ocupació i emprenedoria.- Acord núm. 2022-0000956.- Aprovar la concessió dels ajuts a les persones participants a la convocatòria Joves Emprèn Rural. 23/11/22
SAC-Cultura. Acord de data 16 de novembre de 2022 d'aprovació de la concessió de subvencions a entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Tarragona destinades a inversions en equipaments culturals o d’interès ciutadà, en béns inventariables per a aquests equipaments i en elements patrimonials (any 2022) 16/11/22
SAC-Cultura. Acord de data 16 de novembre de 2022 d'aprovació de la concessió de subvencions a entitats o persones físiques, sense afany de lucre, per a activitats culturals o d’interès ciutadà de caràcter singular a la demarcació de Tarragona (any 2022) 16/11/22
SAC-Cultura. Acord de data 8 de novembre de 2022 de concessió de subvencions per al foment i difusió de publicacions editades durant l'any 2021. Resolució 6/2021- 2/2022. Persones jurídiques privades amb i sense ànim de lucre 09/11/22
SAC-Cultura. Acord de data 8 de novembre de 2022. Concessió de subvencions destinades a persones jurídiques privades amb i sense afany de lucre per al foment i difusió de publicacions locals i comarcals, o d'interès per a la demarcació de Tarragona, editades durant l'any 2022. Resolució 3/2022 09/11/22
SAC-Cultura. Acord de data 8 de novembre de 2022. Concessió de subvencions per al foment i difusió de publicacions editades durant l'any 2021. Resolució 2/2021 i 1/2022 Ens localsEns locals 09/11/22
SAC-Cultura. Acord núm. 2022-0000873. Concedir una subvenció a l'Associació Medieval Llegenda de Sant Jordi, d'acord amb la convocatòria destinada a persones jurídiques privades sense afany de lucre per a activitats i actuacions estratègiques d'interès cultural o ciutadà d'especial impacte i rellevància, any 2022 09/11/22
SAC-Cultura. Acord de la Junta de Govern de data 8 de novembre de 2022 de concessió de subvencions i reconeixement de l'obligació a ajuntaments per actuacions de grups i persones inscrits en l'eCatàleg. Resolució 6 09/11/22
SAC-Cultura. Acord de la Junta de Govern de data 8 de novembre de 2022 d'aprovació de la concessió de subvencions destinades a entitats esportives que realitzin activitats esportives de caràcter singular a la demarcació de Tarragona (any 2022) 09/11/22
SAC-Cultura. Acord de la Junta de Govern de data 25 d'octubre de 2022 d'aprovació de la concessió de subvencions destinades a entitats i fundacions de caràcter social per a activitats socials realitzades a la demarcació de Tarragona (any 2022) 26/10/22
Comunicació.- Concessió de subvencions per a les publicacions periòdiques de caràcter local i comarcal editades el 2021. 26/10/22
SAC-Cultura. Acord de la Junta de Govern número 2022-0000843 Aprovar la concessió de subvencions destinades a microempreses i a professionals o treballadors i treballadores autònoms/es de la demarcació de Tarragona pertanyents al sector cultural per a projectes d’interès cultural (any 2022) 26/10/22
SAC-Cultura. Acord de la Junta de Govern del 25 d'octubre de 2022. Concedir subvencions i reconèixer l'obligació a ajuntaments per a actuacions de grups i persones inscrits en el Catàleg. Resolució 5. 26/10/22
Patronat de Turisme.- Decret núm. 2022-0000370.- Aprovar la concessió de subvencions per a la realització d’accions de difusió dels productes agroalimentaris i artesans de qualitat, any 2022. 25/10/22
SAC-Cultura. Acord de la Junta de Govern de l'11 d'octubre de 2022 d'aprovació de la concessió de subvencions a centres privats d’ensenyament especial de la demarcació de Tarragona, autoritzats pel Departament d’Ensenyament, destinades a ajudar alumnes en règim d’escolarització ordinària, no compartida, per a l’assistència a activitats extraescolars i complementàries (any 2022) 19/10/22
SAM-Cooperació - Acord 2022-0000805. - Concedir les subvencions per restablir els béns i serveis dels ens locals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals 2022. 19/10/22

Reconeixements de les obligacions de pagament de subvencions Reconeixements de les obligacions de pagament de subvencions

Títol Data de publicació
SAC-Cultura. Decret núm. 2022-0005508. Aprovar la documentació justificativa presentada per l'Emd de Jesús i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida en el marc de la convocatòria de subvencions als ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i organismes autònoms municipals per a escoles de música, escoles de dansa i escoles d’art i disseny, de titularitat municipal, de la demarcació de Tarragona (curs 2021-2022) 25/11/22
Patronat de Turisme.- Decret 2022-0000405.- Aprovar la justificació i el reconeixement de l’obligació d'una subvenció per a la realització d’accions de difusió dels productes agroalimentaris i artesans, any 2022. 25/11/22
SAM-Cooperació - Decret 2022-0005780. - Acceptar les documentacions justificatives presentades per l'Ajuntament d'Arnes i per l'Ajuntament d'Ulldemolins i reconèixer les obligacions corresponents a les despeses derivades de les subvencions concedides d'Excepcionals 2021 25/11/22
SAM-Cooperació - Decret 2022-0005764. - Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Mont-ral i reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida del Pla d'Acció Municipal 2017, programa d'inversió. 25/11/22
SAM-Cooperació - Decret 2022-0005763. - Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Renau i reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida del PAM 2018, del Programa d'inversions. 25/11/22
SAM-Cooperació - Decret 2022-0005762. - Acceptar la documentació justificativa presentada per diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions corresponents a les despeses derivades de les subvencions concedides del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2019, del Programa d'inversions. 25/11/22
SAM-Cooperació - Decret 2022-0005761. - Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament d'Alfara de Carles i reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2019 del Programa d'inversions. 25/11/22
SAM-Cooperació - Decret 2022-0005760. - Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Querol i reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida del PAM 2019, del Programa d'inversions. 25/11/22
SAC-Cultura. Decret núm. 2022-0005749. Aprovar la documentació justificativa presentada per diferents ajuntaments i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de subvencions concedides en el marc de la convocatòria per a projectes i activitats culturals o d’interès per la ciutadania, de caràcter singular (any 2022) 24/11/22
SAC-Cultura. Decret núm. 2022-0005753. Aprovar la documentació justificativa presentada per diferents ajuntaments i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de subvencions concedides en el marc de la convocatòria per a projectes i activitats culturals o d’interès per a la ciutadania, de caràcter singular (any 2022) 24/11/22
SAC-Cultura. Decret núm. 2022-0005750 Aprovar la documentació justificativa presentada per diverses empreses i autònoms i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de les subvencions concedides per a activitats i projectes culturals. Convocatòria de subvencions destinades a microempreses i a professionals o treballadors autònoms de la demarcació de Tarragona, pertanyents al sector cultural, any 2021 24/11/22
SAM-Cooperació - Decret 2022-0005741. - Acceptar la justificació presentada per diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions corresponents a les despeses derivades de les subvencions concedides d'Excepcionals 2022. 24/11/22
SAC-Cultura. Decret núm. 2022-0005703. Aprovar la documentació justificativa presentada per diferents ajuntaments i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de subvencions concedides en el marc de la convocatòria per a projectes i activitats culturals o d’interès per la ciutadania, de caràcter singular (any 2022) 23/11/22
SAC-Cultura. Decret núm. 2022-0005692. Aprovar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Pratdit i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida en el marc de la convocatòria per a projectes i activitats culturals o d’interès per la ciutadania, de caràcter singular (any 2022) 23/11/22
SAC-Cultura. Decret núm. 2022-0005695. Aprovar la documentació justificativa presentada per diferents ajuntaments i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de subvencions concedides en el marc de la convocatòria per a projectes i activitats culturals o d’interès per la ciutadania, de caràcter singular (any 2022) 23/11/22
SAC-Cultura. Decret núm. 2022-0005704. Aprovar la documentació justificativa presentada per diverses empreses i autònoms i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de les subvencions concedides per a activitats i projectes culturals. Convocatòria de subvencions destinades a microempreses i a professionals o treballadors autònoms de la demarcació de Tarragona, pertanyents al sector cultural, any 2021 23/11/22
SAC-Cultura. Acord de data 10 de novembre de 2022 d'aprovació de la documentació justificativa presentada per Editorial Piolet, SL i recon l’obligació de subvencions per al foment i difusió de publicacions locals i comarcals o d'interès per a la demarcació de Tarragona, editades l'any 2021. (Any 2022) 21/11/22
SAM-MSET.- Decret 2022-0005613.- Acceptar la justificació presentada i reconèixer l'obligació total, de les subvencions concedides, subvencions per la Transició energètica i acció climàtica. Convocatòria 2021. 21/11/22
SAM-MSET.- Decret 2022-0005612.- Acceptar la justificació presentada i reconèixer l'obligació total, de les subvencions concedides, de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, de concurrència competitiva, per a l'exercici 2021. 18/11/22
SAM-Cooperació - Decret 2022-0005581. - Acceptar la justificació presentada per l'Ajuntament de Torroja del Priorat i per l'Ajuntament de Vinebre i reconèixer les obligacions corresponents a les despeses derivades de les subvencions concedides d'Excepcionals 2021. 16/11/22