Bases de subvencions Bases de subvencions

Títol Data de publicació
Modificació de les Bases reguladores del Pla d'Acció Municipal (PAM), pel període 2020-2023 (Any 2022). 16/05/22
SAM-MSET.- Ampliar els terminis de justificació de les convocatòries 2021 de subvencions destinades a la realització d’actuacions per la protecció i defensa dels animals domèstics i les subvencions destinades a generar entorns més resilients, segurs i saludables, de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori del SAM de la Diputació de Tarragona per no poder disposar en el termini establert, del tràmit electrònic de presentació de les justificacions. 16/02/22
Modificació de les Bases reguladores del Pla d'Acció Municipal (PAM), pel període 2020-2023 10/12/21
SAM-MSET.- Ampliació dels terminis de justificació per a tots els beneficiaris de les convocatòries 2020 de subvencions de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori del SAM de la Diputació de Tarragona que s'indiquen, fins el 30 d'abril de 2021. 29/01/21
Derogar i deixar sense efecte les bases específiques reguladores del cofinançament de Projectes d'Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) presentats pels ajuntaments i els consells comarcals del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre amb la participació d'altres ens locals de les comarques i universitats, i entitats sense finalitat lucrativa que hagin estat seleccionats per ser beneficiàries de finançament FEDER dins de la convocatòria regulada per l'ORDRE GAH/95/2016, de 26 d'abril del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya - DGAPH per a PECT del FEDER-, de la Unitat de Projectes Europeus i Regió del Coneixement, de l'Àrea del Gabinet de Presidència i Planificació, aprovades pel Ple de la Diputació en data 29 de juliol de 2016 i publicades íntegrament al BOP de Tarragona núm. 184, de 27 de setembre de 2016. 02/12/20
Modificació de la Convocatòria de Subvencions per a inversions en habitatges municipals 2020. 10/06/20
Modificació de convocatòries del 2019, de subvencions de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori del SAM, de la Diputació de Tarragona per a l'ampliació dels terminis d'execució i de presentació de justificació. 04/06/20
Modificació de les Bases de diferents línies de subvencions del SAM 01/06/20
Decret de la Presidència de la Diputació núm. 2020-0001187, de 15 d'abril de 2020, de modificació de convocatòries de subvencions del Patronat de Turisme per ampliació dels terminis de presentació de justificacions. 16/04/20
Decret de la Presidència de la Diputació núm. 2020-0001186, de 15 d'abril de 2020, de modificació de convocatòries de subvencions per ampliar els terminis de presentació de documentació justificativa: Medi Ambient, Salut Pública i Territorial - Cultura - Ocupació i Emprenedoria. 16/04/20
Bases reguladores del Pla d'Acció Municipal (PAM), pel període 2020-23. 08/01/20
Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms 02/01/19
Bases reguladores del Pla d'Acció Municipal (PAM) de 2019, de la Unitat d'Actuacions Integrals al Territori i Coooperació del SAM 05/11/18
Bases específiques que han de regir la concessió de beques per a l'alumnat que cursa Cicles Formatius de Grau Superior a les Escoles d'Art i Disseny de la Diputació de Tarragona i bases específiques que han de regir la concessió de beques per a l'alumnat de les Escoles de Música i Conservatoris de Grau Professional de la Diputació de Tarragona.-Gestió de Centres d'Educació de l'Àrea del Servei d'Assistència al Ciutadà. 28/03/18
Bases específiques per regular la concessió de subvencions gestionades per la Unitat de Cultura, del SAC, any 2018. 01/12/17
Bases específiques reguladores de subvencions per a entitats de protecció i defensa dels animals domèstics de la Unitat de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori del SAM. 01/12/17
Bases específiques que han de regir la convocatòria dels procediment per a la concessió de subvencions a les publicacions periòdiques de caràcter local i comarcal, de la Unitat de Comunicació, del Gabinet de Presidència i Planificació. 01/12/17
Bases específiques reguladores de la concessió de subvencions de la Unitat de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori del SAM 01/12/17
Bases reguladores del programa extraordinari d'ajuts per al funcionament de les llars d'infants públiques de titularitat municipal i de primer cicle d'educació infantil en escoles rurals de la Unitat d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació del SAM. 01/12/17
Bases reguladores del programa específic d'obres per al sanejament, abastament i distribució d'aigua potable i del programa de modernització d'equipaments informàtics per garantir l'administració electrònica (PEXI) de la unitat d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, del SAM. 03/11/17
— 20 Items per Page
S´estan mostrant 1 - 20 de 32 resultats.

Acords de concessió de subvencions Acords de concessió de subvencions

Vés enrere

SAM-Cooperació – Acord 2022-0000089. - Aprovar les planificacions dels exercicis 2022 i 2023 presentades pels ens locals i concedir les subvencions corresponents a l'anualitat 2022. (PAM 2020-2023).

Registre de publicacions

Reconeixements de les obligacions de pagament de subvencions Reconeixements de les obligacions de pagament de subvencions

Títol Data de publicació
SAM-Cooperació – Decret 2022-0003063. - Acceptar la documentació justificativa presentada per l'EMD de la Serra d'Almos i reconèixer l'obligació de les despeses derivades de la subvenció concedida pel PAM 2020-2023, programa d'Inversions anualitat 2020. 22/06/22
SAM-MSET.- Decret 2022-0003072.- Acceptar la justificació presentada i reconèixer l'obligació total, de la subvenció concedida destinades al finançament d'actuacions de prevenció local d'incendis forestals. Concurrència competitiva, convocatòria 2020 a l'Ajuntament del Pinell de Brai. 21/06/22
SAM-MSET.- Decret 2022-0003074.- Acceptar la justificació presentada i reconèixer l'obligació total, de la subvenció concedida, de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, de concurrència competitiva, per a l'exercici 2021 a l'Ajuntament d'Almoster. 21/06/22
SAM-MSET.- Decret 2022-0003067.- Acceptar la justificació presentada i reconèixer l'obligació total, de les subvencions concedides, de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, de concurrència competitiva, per a l'exercici 2021. 21/06/22
SAM-MSET.- Decret 2022-0003071.- Acceptar la justificació presentada i reconèixer l'obligació total, de les subvencions concedides, destinades a la realització d’actuacions per la protecció i defensa dels animals domèstics, en règim de concurrència competitiva, per l'exercici 2021. 21/06/22
SAM-MSET.- Decret 2022-0003066.- Acceptar la justificació presentada i reconèixer l'obligació total, de la subvenció concedida, destinades a la realització d’actuacions per la protecció i defensa dels animals domèstics, en règim de concurrència competitiva, per l'exercici 2021. 21/06/22
Ocupació i emprenedoria.- Decret 2022-0003065.- Aprovar la documentació justificativa i reconèixer l'obligació total en favor d’un guanyador d’un reconeixement de la 9a edició dels Premis Empren.dipta.cat. 21/06/22
SAM-Cooperació – Decret 2022-0003040. - Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de la Riba i reconèixer l'import corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2017, del Programa d'inversions. 20/06/22
SAM-MSET.- Decret núm. 2022-0002996.- Acceptar la justificació presentada i reconèixer l'obligació total, de les subvencions concedides, de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, de concurrència competitiva, per a l'exercici 2021. 16/06/22
Patronat de Turisme.- Decret núm. 2022-0000209.- Aprovar la justificació i el reconeixement de l’obligació d’una subvenció per a programes concrets i activitats de promoció turística, any 2021. 16/06/22
SAM-MSET.- Decret núm. 2022-0002943.- Acceptar la justificació presentada i reconèixer l'obligació total, de les subvencions concedides, per impulsar l’economia baixa en carboni: desenvolupament dels Plans d’acció per l’energia sostenible i el clima (PAESC) i foment de l’ús de la biomassa en equipaments públics amb finalitats energètiques. Concurrència competitiva. Convocatòria 2020. 16/06/22
SAM-Cooperació – Decret 2022-0002964. - Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Vila-seca, i reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida del PAM 2017, del programa d'inversió. 15/06/22
SAM-Cooperació – Decret 2022-0002963. - Acceptar la justificació presentada per diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions corresponents a les despeses derivades de les subvencions concedides de la línia de subvencions per restablir els béns i serveis dels ens locals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals 2021. 15/06/22
SAM-Cooperació – Decret 2022-0002945. - Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Puigpelat i reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida d'acord amb les Bases específiques reguladores del PAM 2017, del Programa d’inversió. 15/06/22
SAC- Cultura. Decret núm. 2022-0002949 Aprovar la documentació justificativa presentada per diverses empreses i autònoms i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de les subvencions concedides per a activitats i projectes culturals. Convocatòria de subvencions destinades a microempreses i a professionals o treballadors autònoms de la demarcació de Tarragona, pertanyents al sector cultural, any 2021 15/06/22
SAC- Cultura. Decret núm. 2022-0002946 Aprovar la documentació justificativa presentada per diverses empreses i autònoms i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de les subvencions concedides per a activitats i projectes culturals en el marc de la convocatòria de subvencions destinades a microempreses i a professionals o treballadors autònoms de la demarcació de Tarragona, pertanyents al sector cultural, any 2021 15/06/22
SAM-Cooperació – Decret 2022-0002944. - Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Benifallet i reconèixer l'obligació de la despesa derivada de la subvenció concedida pel PAM 2019, programa d'Inversions. 15/06/22
SAC-Cultura. Decret núm. 2022-0002953. Aprovar la documentació justificativa presentada per diverses entitats i reconèixer l'obligació corresponent a les despeses derivades de les subvencions concedides per activitats culturals o d'interès ciutadà a la demarcació de Tarragona, i no previstes a la resta de convocatòries anuals de la Diputació de Tarragona, per a l'any 2021 15/06/22
SAC-Cultura. Decret núm. 2022-0002950. Aprovar la documentació justificativa presentada per diverses entitats i reconèixer l'obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida a les entitats esportives que realitzin activitats esportives d'interès singular. Any 2021 15/06/22
SAC-Cultura. Decret núm. 2022-0002948. Aprovar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar i reconèixer l'obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida per projectes i activitats d'interès ciutadà de caràcter singular. Any 2021 15/06/22