Bases de subvencions Bases de subvencions

Títol Data de publicació
Modificació de les Bases reguladores del Pla d'Acció Municipal (PAM), pel període 2020-2023 (Any 2022). 16/05/22
SAM-MSET.- Ampliar els terminis de justificació de les convocatòries 2021 de subvencions destinades a la realització d’actuacions per la protecció i defensa dels animals domèstics i les subvencions destinades a generar entorns més resilients, segurs i saludables, de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori del SAM de la Diputació de Tarragona per no poder disposar en el termini establert, del tràmit electrònic de presentació de les justificacions. 16/02/22
Modificació de les Bases reguladores del Pla d'Acció Municipal (PAM), pel període 2020-2023 10/12/21
SAM-MSET.- Ampliació dels terminis de justificació per a tots els beneficiaris de les convocatòries 2020 de subvencions de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori del SAM de la Diputació de Tarragona que s'indiquen, fins el 30 d'abril de 2021. 29/01/21
Derogar i deixar sense efecte les bases específiques reguladores del cofinançament de Projectes d'Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) presentats pels ajuntaments i els consells comarcals del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre amb la participació d'altres ens locals de les comarques i universitats, i entitats sense finalitat lucrativa que hagin estat seleccionats per ser beneficiàries de finançament FEDER dins de la convocatòria regulada per l'ORDRE GAH/95/2016, de 26 d'abril del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya - DGAPH per a PECT del FEDER-, de la Unitat de Projectes Europeus i Regió del Coneixement, de l'Àrea del Gabinet de Presidència i Planificació, aprovades pel Ple de la Diputació en data 29 de juliol de 2016 i publicades íntegrament al BOP de Tarragona núm. 184, de 27 de setembre de 2016. 02/12/20
Modificació de la Convocatòria de Subvencions per a inversions en habitatges municipals 2020. 10/06/20
Modificació de convocatòries del 2019, de subvencions de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori del SAM, de la Diputació de Tarragona per a l'ampliació dels terminis d'execució i de presentació de justificació. 04/06/20
Modificació de les Bases de diferents línies de subvencions del SAM 01/06/20
Decret de la Presidència de la Diputació núm. 2020-0001187, de 15 d'abril de 2020, de modificació de convocatòries de subvencions del Patronat de Turisme per ampliació dels terminis de presentació de justificacions. 16/04/20
Decret de la Presidència de la Diputació núm. 2020-0001186, de 15 d'abril de 2020, de modificació de convocatòries de subvencions per ampliar els terminis de presentació de documentació justificativa: Medi Ambient, Salut Pública i Territorial - Cultura - Ocupació i Emprenedoria. 16/04/20
Bases reguladores del Pla d'Acció Municipal (PAM), pel període 2020-23. 08/01/20
Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms 02/01/19
Bases reguladores del Pla d'Acció Municipal (PAM) de 2019, de la Unitat d'Actuacions Integrals al Territori i Coooperació del SAM 05/11/18
Bases específiques que han de regir la concessió de beques per a l'alumnat que cursa Cicles Formatius de Grau Superior a les Escoles d'Art i Disseny de la Diputació de Tarragona i bases específiques que han de regir la concessió de beques per a l'alumnat de les Escoles de Música i Conservatoris de Grau Professional de la Diputació de Tarragona.-Gestió de Centres d'Educació de l'Àrea del Servei d'Assistència al Ciutadà. 28/03/18
Bases específiques per regular la concessió de subvencions gestionades per la Unitat de Cultura, del SAC, any 2018. 01/12/17
Bases específiques reguladores de subvencions per a entitats de protecció i defensa dels animals domèstics de la Unitat de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori del SAM. 01/12/17
Bases específiques que han de regir la convocatòria dels procediment per a la concessió de subvencions a les publicacions periòdiques de caràcter local i comarcal, de la Unitat de Comunicació, del Gabinet de Presidència i Planificació. 01/12/17
Bases específiques reguladores de la concessió de subvencions de la Unitat de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori del SAM 01/12/17
Bases reguladores del programa extraordinari d'ajuts per al funcionament de les llars d'infants públiques de titularitat municipal i de primer cicle d'educació infantil en escoles rurals de la Unitat d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació del SAM. 01/12/17
Bases reguladores del programa específic d'obres per al sanejament, abastament i distribució d'aigua potable i del programa de modernització d'equipaments informàtics per garantir l'administració electrònica (PEXI) de la unitat d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, del SAM. 03/11/17
— 20 Items per Page
S´estan mostrant 1 - 20 de 32 resultats.

Acords de concessió de subvencions Acords de concessió de subvencions

Vés enrere

SAC-Cultura. Acord de la Junta de Govern, 26 de juliol de 2022. Aprovar la concessió de subvencions a ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i altres ens dependents, de la demarcació de Tarragona, per a projectes i activitats culturals o d’interès per la ciutadania, de caràcter singular. Convocatòria 2022

Registre de publicacions

Reconeixements de les obligacions de pagament de subvencions Reconeixements de les obligacions de pagament de subvencions

Títol Data de publicació
SAC-Cultura. Decret núm. 2022-0004744 Aprovar la documentació justificativa presentada per l'Arquebisbat de Tarragona i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida per al projecte executiu d’instal·lació fotovoltaica de l’Ermita de Puigcerver a Alforja 29/09/22
Ocupació i emprenedoria.- Decret 2022-0004738.- Aprovar la documentació justificativa i reconèixer l'obligació restant en favor de les entitats beneficiàries de les subvencions per a la realització d’accions que fomentin la reactivació ocupacional i econòmica del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès derivada de la Covid-19 durant l'any 2020. 28/09/22
SAM-Cooperació - Decret 2022-0004684. - Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament d'Amposta i reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2018, del Programa d'inversions. 26/09/22
SAM-MSET.- Decret núm. 2022-0004636.- Acceptar la justificació presentada i reconèixer l'obligació total, de les subvencions concedides, de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, de concurrència competitiva, per a l'exercici 2021. 21/09/22
SAM-Cooperación - Decreto 2022-0004614. - Aceptar la documentación justificativa presentada por el Ayuntamiento de Bellvei y reconocer la obligación correspondiente al gasto derivado de la subvención concedida del Plan de Acción Municipal (PAM) 2020-2023, del Programa de gastos corrientes, anualidad 2022. 20/09/22
SAM-Cooperació - Decret 2022-0004613. - Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Pira i reconèixer l'obligació de la subvenció concedida pel Pla d'Acció Municipal 2019 (PAM), programa d'inversions. 20/09/22
SAM-Cooperación - Decreto 2022-0004612. - Aceptar la documentación justificativa presentada por el Ayuntamiento del Aleixar y reconocer la obligación correspondiente al gasto derivado de la subvención concedida de acuerdo con las Bases específicas reguladoras del PAM 2017, del programa de inversiones. 20/09/22
SAM-Cooperació - Decret 2022-0004610. - Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Castellvell del Camp i reconèixer l'obligació per l'actuació concedida del Pla d'Acció Municipal (PAM), del programa d'inversions, anualitat 2019. 20/09/22
Ocupació i emprenedoria.- Decret 2022-0004579.- Aprovar la documentació justificativa i reconèixer l'obligació restant en favor de les entitats beneficiàries de les subvencions per a la realització d’accions que fomentin la reactivació ocupacional i econòmica del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès derivada de la Covid-19 durant l'any 2020. 19/09/22
SAC-Cultura. Decret núm. 2022-0004556. Aprovar la documentació justificativa presentada per diverses empreses i autònoms i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de les subvencions concedides per a activitats i projectes culturals. Convocatòria de subvencions destinades a microempreses i a professionals o treballadors autònoms de la demarcació de Tarragona, pertanyents al Sector cultural, any 2021 16/09/22
SAM-Cooperació - Decret 2022-0004574. - Acceptar la documentació justificativa presentada per diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions corresponents de les despeses derivades de les subvencions concedides del PAM 20-23, anualitat 21 i programa d'Inversions. 16/09/22
SAM-Cooperació - Decret 2022-0004573. - Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament del Pla de Santa Maria i reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida del PAM 2020-2023, anualitat 2021, del Programa d'inversions. 16/09/22
SAM-Cooperació - Decret 2022-0004571. - Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Banyeres del Penedès i reconèixer l'obligació de l'import corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida del PAM 20-23, anualitat 2021 del programa d'Inversions. 16/09/22
SAM-Cooperació - Decret 2022-0004570. - Acceptar les justificacions presentades per l'EMD de Campredó i l'Ajuntament de Riudecanyes i reconèixer les obligacions corresponents a les despeses derivades de les subvencions concedides del PAM 2020-2023, anualitat 2021, programa d'inversions 16/09/22
SAM-Cooperació - Decret 2022-0004569. - Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Montferri i reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida del PAM 2021, del Programa d'inversions. 16/09/22
SAM-MSET.- Decret núm. 2022-0004505.- Acceptar la justificació presentada i reconèixer l'obligació total, de les subvencions concedides, destinades a la realització d’actuacions per la protecció i defensa dels animals domèstics, en règim de concurrència competitiva, per l'exercici 2021. 15/09/22
SAM-MSET.- Decret núm. 2022-0004502.- Acceptar la justificació presentada i reconèixer l'obligació total, de les subvencions concedides, de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, de concurrència competitiva, per a l'exercici 2021. 15/09/22
SAM-Cooperació - Decret 2022-0004528. - Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament d'Amposta i reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida per desenvolupar polítiques municipals d'habitatge, anualitat 2021. 14/09/22
SAM-Cooperació - Decret 2022-0004400. - Acceptar la documentació justificativa presentada per diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions corresponent a les despeses derivades de les subvencions concedides pel PAM 2021, Programa d'inversions. 05/09/22
SAC-Cultura. Decret núm. 2022-0004415. Aprovar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament d'Alió i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida per a ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i altres ens dependents de la demarcació de Tarragona, per a projectes i activitats culturals o d’interès per la ciutadania, de caràcter singular, per a l’any 2021 08/09/22