Organitzar i gestionar les peticions de les visites guiades i recepcions

Descripció
Gestionar les peticions de les entitats, escoles i associacions que sol·liciten visites guiades al Palau de la Diputació i organitzar les visites
Àmbit
Altres serveis
Com se sol·licita:
sol·licitud escrita
Contacte:
Unitat prestadora del servei: Relacions Institucionals i Protocol
Persona responsable: Maite Ferré
Adreça: Passeig de Sant Antoni, 100
Telèfon: 977 296 605
Correu electrònic: protocol@dipta.cat
A qui va adreçat:
Entitats culturals, associacions i centres d'ensenyament de les comarques tarragonines
Formes de participació:
Es podrà presentar un suggeriment o queixa a través de la bústia general de la web corporativa: http://www.dipta.cat/ca/queixes-suggeriments