Col·laboració amb obsequis institucionals per a activitats culturals i esportives dels ajuntaments

Descripció
La Diputació de Tarragona col·labora en activitats culturals i esportives organitzades per ajuntaments, amb llibres o trofeus, en funció de l'activitat.
Àmbit
Altres serveis
Com se sol·licita:
Sol·licitud escrita que s'ha de presentar al registre de la Diputació de Tarragona.
Compromisos de qualitat:
La persona sol·licitant rebrà una carta de resposta per part de la Diputació. 
Un cop rebi la carta, es posarà en contacte amb la unitat gestora del servei.
Condicions d'accés:

Contacte:
Unitat prestadora del servei: Relacions Institucionals i Protocol
Persona responsable: Lourdes Brull
Adreça: Palau Diputació. Passeig de Sant Antoni, 100 - 43003 Tarragona
Telèfon: 977296605
Correu electrònic: protocol@dipta.cat
A qui va adreçat:
Ajuntaments
Drets i obligacions:
Caldrà que es faci constar la col·laboració de la Diputació inserint el logotip en els material de difusió de l'activitat 
Es poden trobar els arxius de la marca de la Diputació a la web: http://www.dipta.cat/imatgecorporativa
Formes de participació:
Es podrà presentar un suggeriment o queixa a través de la bústia general de la web corporativa: http://www.dipta.cat/ca/queixes-suggeriments