Assessorament en l’aplicació de la Identitat Visual Corporativa de la Diputació de Tarragona

Descripció
Assessorar en l’aplicació del Manual d’Identitat Corporativa i en la racionalització de l’ús de la marca de la Diputació de Tarragona, a nivell intern, i també a nivell extern, en activitats en què participa
Àmbit
Altres serveis
Com se sol·licita:
Petició i comprovació via correu electrònic o per telèfon
Contacte:
Unitat prestadora del servei: Relacions Institucionals i Protocol
Unitat d’imatge corporativa i disseny gràfic
Persona responsable: J. Carlos Martínez
Adreça: Passeig de Sant Antoni, 100
Telèfon: 977 296 605 / 977 296 600 ext. 1117
Correu electrònic: protocol@dipta.cat
A qui va adreçat:
Altres àrees de la Diputació, públic intern
Públic en general, ciutadans i entitats, que realitzin activitats amb la Diputació de Tarragona
Formes de participació:
Es podrà presentar un suggeriment o queixa a través de la bústia general de la web corporativa: http://www.dipta.cat/ca/queixes-suggeriments

 Seguiment de la tramitació

Des de la carpeta de tramitació podeu fer el seguiment dels vostres expedients i iniciar qualsevol tràmit disponible, com per exemple: aportar documentació o justificar una subvenció.

Accedir carpeta