Subvencions per actuacions de protecció de la salut pública per la millora de la qualitat de l’aigua de consum humà

Descripció
La protecció de la salut és el conjunt d’actuacions de gestió, vigilància i control destinades a preservar la salut de la població davant d’agents físics, químics, biològics, alimentaris o ambientals presents en els diferents elements del medi i en els indrets de convivència humana.

L’objecte és la concessió de subvencions als ens locals destinades a la millora de les instal·lacions municipals de subministrament d’aigua de consum humà, amb la finalitat d’augmentar la seva qualitat i el seu control sanitari.
Àmbit
Subvencions - Medi ambient i Salut Pública
Com se sol·licita:

Mitjançant el portal de tramitació Tràmits online

Contacte:
Unitat gestora del servei: Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori
Persona responsable: Josep M. Prunera Figuerola
Persones de contacte: Gestió de subvencions
Adreça: Pere Martell, 2 – 43001 Tarragona
Telèfon: 977 233 662
Correu electrònic: subv.mset@dipta.cat
A qui va adreçat:
Poden ser beneficiaris d’aquesta subvenció els ajuntaments i EMD del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre amb població inferior a 10.000 habitants.

Més informació:
Calendari de tramitació
- Bases Generals de la Diputació de Tarragona: Aprovades inicialment el dia 21 de desembre de 2018 publicades al BOPT del 27 de febrer de 2019
- Aprovació de la convocatòria: Prevista per finals de març de 2019
- Termini presentació de sol·licituds: previst per l’abril de 2019

 Tràmits

Què necessiteu fer? Autenticat Canal Documentació que cal presentar Termini presentació
2019_02_Esmena sol·licitud Aigua Consum Humà
Documentació
A partir del 16-05-2019
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
2019_Sol·licitud de subvenció Aigua de consum humà (M-1-700-06-CA)
No
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Memòria

» Memòria tècnica i justificativa

No
Secretari/ària
Annex
Pla Control analític
No
Secretari/ària
Annex
Fitxa tècnica del producte
No
Secretari/ària
Annex
00_Pressupostos, (3) si escau

» Si escau, d’acord amb la Base 23.2 despeses subvencionables, de les Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms, cal aportar-ne 3.

No
Secretari/ària
Annex
Convocatòria 2018 - Justificació de la subvenció de manteniment destinada a la millora de la gestió i la qualitat de l'aigua
Documentació
A partir del 22-08-2018
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Convocatòria 2018 - Expedient de justificació - Aigua Consum Humà- Manteniment (M-1-679_01-CA)
Secretari/ària
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Evidència publicitat
Secretari/ària
Annex
Desestiments, renúncies, pròrrogues (Altra documentació)
Documentació
A partir del 07-06-2017
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Documentació

» Documentació aportada

No
Alcalde/essa / President/a
Annex

 Seguiment de la tramitació

Des de la carpeta de tramitació podeu fer el seguiment dels vostres expedients i iniciar qualsevol tràmit disponible, com per exemple: aportar documentació o justificar una subvenció.

Accedir carpeta