Subvencions per al finançament de despeses per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals

Descripció
L’objecte és la concessió de subvencions de la Diputació de Tarragona a aquells municipis i entitats municipals descentralitzades (EMD), amb població fins a 10.000 habitants, que portin a terme actuacions destinades a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals de titularitat municipal.
Àmbit
Subvencions - Medi ambient i Salut Pública
Com se sol·licita:
Mitjançant el portal de tramitació Tràmits online
Contacte:
Unitat gestora del servei: Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori
Persona responsable: Josep M. Prunera Figuerola
Persones de contacte: Gestió de subvencions
Adreça: Pere Martell, 2 – 43001 Tarragona
Telèfon: 977 233 662
Correu electrònic: subv.mset@dipta.cat
A qui va adreçat:
Poden sol·licitar aquests ajuts els ajuntaments i les EMD amb una població fins a 10.000 habitants, de les comarques del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre, on hi hagi un consultori mèdic local de titularitat municipal.
Més informació:
Calendari de tramitació
- Bases Generals de la Diputació de Tarragona: Aprovades inicialment el dia 21 de desembre de 2018 publicades al BOPT del 27 de febrer de 2019
- Aprovació de la convocatòria: Prevista per finals de març de 2019
- Termini presentació de sol·licituds: previst per l’abril de 2019

 Tràmits

Què necessiteu fer? Autenticat Canal Documentació que cal presentar Termini presentació
2019_02_Esmena sol·licitud Consultoris mèdics locals
Documentació
A partir del 16-05-2019
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
2019_Sol·licitud de subvenció consultoris mèdics locals (M-1-698-07-CA)
No
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Certificat titularitat/gestió municipal

» Certificat titularitat/gestió municipal de l'equipament o títol habilitant de l'ús de l'immoble per l'ens local

No
Secretari/ària
Annex
Memòria

» Memòria tècnica i justificativa

No
Secretari/ària
Annex
00_Pressupostos, (3) si escau

» Si escau, d’acord amb la Base 23.2 despeses subvencionables, de les Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms, cal aportar-ne 3.

No
Secretari/ària
Annex
Convocatòria 2018 - Justificació de subvenció per a la millora de consultoris mèdics locals
Documentació
A partir del 22-08-2018
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Convocatòria 2018 - Expedient de justificació - Consultoris Mèdics (M-1-676-01-CA)
Secretari/ària
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Memòria

» Memòria tècnica i justificativa

Secretari/ària
Annex
Reportatge fotogràfic
Secretari/ària
Annex
Material de difusió
No
Secretari/ària
Annex
Evidència publicitat
Secretari/ària
Annex
Desestiments, renúncies, pròrrogues (Altra documentació)
Documentació
A partir del 07-06-2017
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Documentació

» Documentació aportada

No
Alcalde/essa / President/a
Annex

 Seguiment de la tramitació

Des de la carpeta de tramitació podeu fer el seguiment dels vostres expedients i iniciar qualsevol tràmit disponible, com per exemple: aportar documentació o justificar una subvenció.

Accedir carpeta