Subvencions en espècie per a la instal·lació i dinamització de parcs de salut, especialment dissenyats per a la gent gran.

Àmbit
Subvencions - Medi ambient i Salut Pública
Contacte:
Unitat gestora del servei: Salut Pública
Persona responsable: Josep M. Prunera Figuerola
Adreça: Pere Martell, 2 – 43001 Tarragona
Telèfon: 977 233 662
Correu electrònic:
subv.mset@dipta.cat
Més informació:
Calendari de tramitació
TANCAT

 Tràmits

Què necessiteu fer? Autenticat Canal Documentació que cal presentar Termini presentació
1a o 2a Memòria Justificativa subvenció Parcs Salut - Convocatòria 2015
Documentació
A partir del 24-04-2017
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
1a. o 2a .Memòria justificativa - Subvenció Parcs Salut convocatòria 2015
Secretari/ària
Annex
1a o 2a. Memòria Justificativa subvenció Parcs Salut - Convocatòria 2014
Documentació
A partir del 13-04-2016
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
1a o 2a. Memòria justificativa - Subv. Parcs Salut convocatòria 2014

» 1a o 2a. Memòria justificativa - Subvenció Parcs Salut convocatòria 2014

Secretari/ària
Annex
Aportar documentació signada - En qualsevol fase de tramitació de l'expedient
Documentació
A partir del 09-12-2015
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Documentació

» Documentació aportada

Alcalde/essa / President/a
Annex

 Seguiment de la tramitació

Des de la carpeta de tramitació podeu fer el seguiment dels vostres expedients i iniciar qualsevol tràmit disponible, com per exemple: aportar documentació o justificar una subvenció.

Accedir carpeta