Gestió usuaris serveis: Alta, baixa, modificació

Descripció
5. Gestió d'usuaris als serveis: Alta, baixa, modificació. Altes baixes i modificacions d'usuaris als diferents serveis de la Diputació de Tarragona · Correu electrònic altaNET · Seu electrònica - Tràmits online· eSAM · Registre ERES · Perfil del contractant
Àmbit
Informàtic
Com se sol·licita:
Mitjançant el portal de tramitació Tràmits online
Contacte:
Unitat prestadora del servei: Informàtica Municipal
Persona responsable: Rodrigo Marquez Claver
Adreça: Passeig Sant Antoni, 100
Telèfon: 977 29 66 35 
Correu electrònic: ciq@dipta.cat
A qui va adreçat:
Ens locals de les comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre següent:
- Ajuntaments
- Entitats Municipals Descentralitzades (EMD)
- Mancomunitats de Municipis
- Consorcis i Empreses Municipals, sempre que els ens locals que els constitueixin hi tinguin una participació de més del 50%
- Consells Comarcals
Formes de participació:
Enquesta de satisfacció de l'assistència al finalitzar el servei.
Més informació:
 Recursos: propis
Règim econòmic aplicable:
No subjecte a preu públic

 Tràmits

Què necessiteu fer? Autenticat Canal Documentació que cal presentar Termini presentació
  Gestió usuaris serveis: Alta, baixa, modificació
Documentació
A partir del 29-06-2015
Sol·licitar
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Sol·licitud usuaris de serveis

» Sol·licitud d'usuaris als serveis: ALTAnet, eSAM, Seu, ERES

Formulari web
Sol·licitud claus d'accés ERES

» Sol·licitud de claus d'accés a l'aplicació de Registre d'Entrada i Sortida (ERES)

No
Secretari/ària
Pdf Normalitzat

 Seguiment de la tramitació

Des de la carpeta de tramitació podeu fer el seguiment dels vostres expedients i iniciar qualsevol tràmit disponible, com per exemple: aportar documentació o justificar una subvenció.

Accedir carpeta