Recursos Humans: Assistència tribunals selecció

Descripció
19. Recursos Humans: Assistència a tribunals de selecció. Designació de personal del SAM o de la resta de la Diputació per formar part com a membre de Tribunals qualificadors dels processos de selecció per a la provisió de les places del personal laboral o funcionari, sempre i quan es disposi de personal especialitzar per avaluar les proves. 
Àmbit
Jurídic
Com se sol·licita:
Mitjançant el portal de tramitació Tràmits online
Contacte:

Unitat prestadora del servei: Administració i Gestió d'Informació General
Persona responsable: Carme Lledó Brú
Adreça: Pere Martell, 2 – 43001 Tarragona
Telèfon: 977 296 650
Correu electrònic:
sam@dipta.cat
A qui va adreçat:
Entitats locals de les comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre amb Secretaria de 2a i 3a classe.
Formes de participació:

Enquesta de satisfacció de l'assistència al finalitzar el servei.

Més informació:
Recursos propis
Règim econòmic aplicable:

No subjecte a preu públic.

 Tràmits

Què necessiteu fer? Autenticat Canal Documentació que cal presentar Termini presentació
  Sol·licitud d'assistència al SAM
Documentació
A partir del 04-11-2015
Sol·licitar
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Sol·licitud d'assistència al SAM
Formulari web
Aportar documentació signada - En qualsevol fase de tramitació de l'expedient
Documentació
A partir del 04-11-2015
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Documentació

» Documentació aportada

Alcalde/essa / President/a
Annex
Desistiment o renuncia d'una sol·licitud d'assistència
Documentació
A partir del 04-11-2015
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Desistiment o renúncia de la sol.licitud

» Desistiment o renúncia de la sol.licitud d'assistència

Formulari web

 Seguiment de la tramitació

Des de la carpeta de tramitació podeu fer el seguiment dels vostres expedients i iniciar qualsevol tràmit disponible, com per exemple: aportar documentació o justificar una subvenció.

Accedir carpeta