Protecció de dades: Assistència de delegat de protecció de dades (DPD)

Descripció
Assistència de delegat de protecció de dades (DPD) 
Descripció: Designació de delegat de protecció de dades.
Àmbit
Jurídic
Com se sol·licita:
Mitjançant el portal de tramitació Tràmits online   i haurà de ser presentada per:
Els/Les alcaldes/esses o presidents/tes dels ens locals.


Contacte:
Unitat prestadora del servei: Secretaria Intervenció Municipal
Persona responsable: Elena Gisbert Ejarque
Adreça: Pere Martell, 2 – 43001 Tarragona
Telèfon: 977 296 654
Correu electrònic: usim@dipta.cat
A qui va adreçat:
Ens Locals de les comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre següents:
- Ajuntaments de classe 3a i fins a 2.000 habitants (amb caràcter preferent aquells de menor capacitat econòmica i de gestió).

Més informació:
Recursos: Propis
Règim econòmic aplicable:
No subjecte a preu públic

 Tràmits

Què necessiteu fer? Autenticat Canal Documentació que cal presentar Termini presentació
  Sol·licitud delegat de protecció de dades
Documentació
A partir del 09-07-2018
Sol·licitar
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Sol·licitud d'assistència al SAM
Formulari web
Acceptació de condicions

» Acceptació de condicions per demanar al SAM el servei de delegat protecció de dades

Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Registre d'activitats

» Registre d'activitats de tractament

Alcalde/essa / President/a
Annex
Llistat de verificació

» Llistat de verificació per demanar el servei al SAM de protecció de dades.

Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Aportar documentació signada per l'Alcalde
Documentació
A partir del 04-07-2018
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Documentació

» Documentació aportada

Annex
Desistiment o renuncia d'una sol·licitud d'assistència
Documentació
A partir del 04-07-2018
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Desistiment o renúncia de la sol.licitud

» Desistiment o renúncia de la sol.licitud d'assistència

Formulari web

 Seguiment de la tramitació

Des de la carpeta de tramitació podeu fer el seguiment dels vostres expedients i iniciar qualsevol tràmit disponible, com per exemple: aportar documentació o justificar una subvenció.

Accedir carpeta