Prevenció i control de la Legionel·la a les instal·lacions municipals

Descripció
Donar suport tècnic i/o jurídic als ajuntaments per dotar-los dels mitjans necessaris per a la prevenció i el control de la legionel·la en les seves instal·lacions municipals. Aquest servei es concreta amb el que determina la normativa vigent:
 - Programa de suport tècnic i jurídic als ens locals en aquesta matèria.
- Diagnosi de les instal·lacions municipals i classificació en funció del risc.
- Disseny i implantació d’un programa de manteniment (plans de neteja i desinfecció, control analític) i seguiment i avaluació de la implantació.
- Realització d’una analítica per a la detecció de Legionel·la.
- Formació: curs per al manteniment d’instal·lacions municipals de risc.
- Informació i assessorament als municipis sobre la legislació, així com del programa que s’ofereix des de la Diputació.
- Actualització i revisió del Programa per a municipis que ja han participat.
Àmbit
Salut pública
Com se sol·licita:
Mitjançant el portal de tramitació Tràmits online
Contacte:
Unitat prestadora del servei: Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori
Persona responsable: Josep M. Prunera Figuerola
Adreça: Pere Martell, 2 – 43001 Tarragona
Telèfon: 977 233 662
Correu electrònic: sam.mset@dipta.cat
A qui va adreçat:

Ens Locals de les comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre següents:

- Ajuntaments de població inferior a 20.000 h.

- Entitats Municipals Descentralitzades (EMD) de població inferior a 20.000 h.Formes de participació:

Enquesta de satisfacció de l'assistència al finalitzar el servei.

Més informació:

Règim econòmic aplicable:

No subjecte a preu públic.

 Tràmits

Què necessiteu fer? Autenticat Canal Documentació que cal presentar Termini presentació
Aportar documentació signada - En qualsevol fase de tramitació de l'expedient
 
Documentació
A partir del 04-11-2015
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Documentació

» Documentació aportada

No
Annex
Desistiment o renuncia d'una sol·licitud d'assistència
 
Documentació
A partir del 04-11-2015
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Desistiment o renúncia de la sol.licitud

» Desistiment o renúncia de la sol.licitud d'assistència

Formulari web

 Seguiment de la tramitació

Des de la carpeta de tramitació podeu fer el seguiment dels vostres expedients i iniciar qualsevol tràmit disponible, com per exemple: aportar documentació o justificar una subvenció.

Accedir carpeta