Control higienicosanitari de piscines d'ús públic

Descripció
14. Donar suport tècnic i jurídic als ajuntaments per dotar-los de les eines necessàries per a minimitzar el risc per a la salut dels usuaris de les piscines municipals. Aquest servei es concreta amb el que determina la normativa vigent:
- Suport tècnic i jurídic als ens locals en aquesta matèria.
- Diagnosi de l’estat de les instal·lacions, identificació dels riscos i classificació del risc en funció dels resultats.
- Elaboració i implantació de Plans d’Autocontrol.
- Realització de l’analítica fisicoquímica i microbiològica a tots els vasos.
- Formació per al personal de manteniment de la piscina municipal.
- Informació i assessorament als municipis sobre la legislació referent a la gestió del risc per a la salut a les piscines municipals, així com del programa que s’ofereix des de la Diputació.
- Actualització i revisió del Programa per a municipis que ja han participat i seguiment de la implantació.
- Resolució de dubtes i consultes concretes en relació amb la gestió de les piscines d’ús públic, així com assistències tècniques personalitzades.
Àmbit
Salut pública
Com se sol·licita:
Mitjançant el portal de tramitació Tràmits online
Contacte:
Unitat prestadora del servei: Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori
Persona responsable: Josep M. Prunera Figuerola
Adreça: Pere Martell, 2 – 43001 Tarragona
Telèfon: 977 233 662
Correu electrònic: sam.mset@dipta.cat
A qui va adreçat:

Ens Locals de les comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre següents:

- Ajuntaments de població inferior a 10.000 h.

- Entitats Municipals Descentralitzades (EMD) de població inferior a 10.000 h.

Formes de participació:

Enquesta de satisfacció de l'assistència al finalitzar el servei.

Més informació:Règim econòmic aplicable:

No subjecte a preu públic.

 Tràmits

Què necessiteu fer? Autenticat Canal Documentació que cal presentar Termini presentació
Aportar documentació signada - En qualsevol fase de tramitació de l'expedient
Documentació
A partir del 04-11-2015
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Documentació

» Documentació aportada

Alcalde/essa / President/a
Annex
Desistiment o renuncia d'una sol·licitud d'assistència
Documentació
A partir del 04-11-2015
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Desistiment o renúncia de la sol.licitud

» Desistiment o renúncia de la sol.licitud d'assistència

Formulari web

 Seguiment de la tramitació

Des de la carpeta de tramitació podeu fer el seguiment dels vostres expedients i iniciar qualsevol tràmit disponible, com per exemple: aportar documentació o justificar una subvenció.

Accedir carpeta