Control higienicosanitari del establiments de restauració

Descripció
15. Donar suport als ajuntaments per fomentar i protegir la salut de les persones amb relació als riscos derivats del consum d’aliments. Entre d’altres donar suport als ajuntaments per a registrar els establiments minoristes d’alimentació al cens municipal i la implantació i verificació dels sistemes d’autocontrol seguint la metodologia d’Anàlisi de Perills i Punts de Control Crítics (APPCC) en els establiments de restauració.
Àmbit
Salut pública
Com se sol·licita:
Mitjançant el portal de tramitació Tràmits online
Contacte:

Unitat prestadora del servei: Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori
Persona responsable: Josep M. Prunera Figuerola
Adreça: Pere Martell, 2 – 43001 Tarragona
Telèfon: 977 233 662
Correu electrònic:
sam.mset@dipta.cat

A qui va adreçat:

Ens Locals de les comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre següents:

- Ajuntaments de població inferior a 10.000 h.

- Entitats Municipals Descentralitzades (EMD) de població inferior a 10.000 h.

Formes de participació:

Enquesta de satisfacció de l'assistència al finalitzar el servei.

Més informació:
Previsió presentació de sol·licituds assistència: Mes de setembre
Règim econòmic aplicable:

No subjecte a preu públic.

 Tràmits

Què necessiteu fer? Autenticat Canal Documentació que cal presentar Termini presentació
Desistiment o renuncia d'una sol·licitud d'assistència
Documentació
A partir del 07-12-2015
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Desistiment o renúncia de la sol.licitud

» Desistiment o renúncia de la sol.licitud d'assistència

Formulari web

 Seguiment de la tramitació

Des de la carpeta de tramitació podeu fer el seguiment dels vostres expedients i iniciar qualsevol tràmit disponible, com per exemple: aportar documentació o justificar una subvenció.

Accedir carpeta