Gestió del subministrament de l'aigua de consum humà

Descripció
16. Donar suport tècnic i/o jurídic als ajuntaments per facilitar-los la gestió del risc per a la salut pel que fa a les aigües de consum humà. Aquest servei es concreta amb el que determina la normativa vigent:
 - Programa de suport tècnic i jurídic als ens locals en aquesta matèria.
- Diagnosi de la gestió de l’abastament i de l’estat de les instal·lacions.
- Elaboració i implantació de Plans d’Autocontrol i Gestió (PAG) de l’aigua de consum humà.
- Assessorament sobre les competències i els aspectes més rellevants de la normativa en referència a la qualitat de l’aigua.
- Formació en l’àmbit de la gestió de l’aigua potable.
- Informació i assessorament als municipis sobre la legislació, així com del programa que s’ofereix des de la Diputació.
- Actualització i revisió del Programa per als municipis que ja han participat i seguiment de la implantació.
Àmbit
Salut pública
Com se sol·licita:
Mitjançant el portal de tramitació Tràmits online
Contacte:
Unitat prestadora del servei: Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori
Persona responsable: Josep M. Prunera Figuerola
Adreça: Pere Martell, 2 – 43001 Tarragona
Telèfon: 977 233 662
Correu electrònic: sam.mset@dipta.cat
A qui va adreçat:

Ens Locals de les comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre següents:

- Ajuntaments de població inferior a 10.000 h.

- Entitats Municipals Descentralitzades (EMD) de població inferior a 10.000 h.

Formes de participació:

Enquesta de satisfacció de l'assistència al finalitzar el servei.

Més informació:

Règim econòmic aplicable:

No subjecte a preu públic.

 Tràmits

Què necessiteu fer? Autenticat Canal Documentació que cal presentar Termini presentació
Desistiment o renuncia d'una sol·licitud d'assistència
Documentació
A partir del 07-12-2015
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Desistiment o renúncia de la sol.licitud

» Desistiment o renúncia de la sol.licitud d'assistència

Formulari web

 Seguiment de la tramitació

Des de la carpeta de tramitació podeu fer el seguiment dels vostres expedients i iniciar qualsevol tràmit disponible, com per exemple: aportar documentació o justificar una subvenció.

Accedir carpeta