Avaluació Impacte Ambiental Simplificada de Projectes: redacció del Document Ambiental

Descripció
Tramitació de l’avaluació d’impacte ambiental Simplificada de projectes i infraestructures que puguin afectar els municipis, així com avaluació d’impacte ambiental de projectes impulsats pels ens locals, amb la redacció del Document Ambiental (DA). Amb l’emissió posterior de l’Informe d’Impacte Ambiental per part de la OTAA (Oficina Tècnica d’Avaluació Ambiental), es determinarà en el seu cas si cal passar pel procediment d’Avaluació d’Impacte Ambiental Ordinària.
Àmbit
Medi ambient
Com se sol·licita:
Mitjançant el portal de tramitació Tràmits online
Contacte:
Unitat prestadora del servei: Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori
Persona responsable: Josep M. Prunera Figuerola
Adreça: Pere Martell, 2 – 43001 Tarragona
Telèfon: 977 233 662
Correu electrònic: sam.mset@dipta.cat
A qui va adreçat:
Ens locals de les comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre següents:

-Els ajuntaments de municipis de població inferior a 10.000 habitants

-Les entitats municipals descentralitzades (EMD) de població inferior a 10.000 habitants.

-Les mancomunitats de municipis sempre que els municipis mancomunats siguin de població inferior a 10.000 habitants.

-Els consorcis, empreses municipals i entitats públiques empresarials, sempre que els ens locals que els constitueixin hi tinguin una participació de més del 50%. Així mateix, tots els ajuntaments consorciats  i les empreses municipals hauran de ser de municipis de població inferior a 10.000 habitants.

-Els Consells Comarcals.
Formes de participació:
Enquesta de satisfacció de l'assistència al finalitzar el servei.
Més informació:
Recursos: propis / externs
Règim econòmic aplicable:
Subjecte a preu públic. Ordenança reguladora dels preus públics de la Diputació de Tarragona, vigent. http://www.dipta.cat/ca/finances-i-pressupostos/ordenances-fiscals

 Tràmits

Què necessiteu fer? Autenticat Canal Documentació que cal presentar Termini presentació
  Sol·licitud d'assistència al SAM
Documentació
A partir del 05-06-2016
Sol·licitar
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Sol·licitud d'assistència al SAM
Formulari web
Aportar documentació signada - En qualsevol fase de tramitació de l'expedient
Documentació
A partir del 05-06-2016
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Documentació

» Documentació aportada

Alcalde/essa / President/a
Annex
Desistiment o renuncia d'una sol·licitud d'assistència
Documentació
A partir del 05-06-2016
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Desistiment o renúncia de la sol.licitud

» Desistiment o renúncia de la sol.licitud d'assistència

Formulari web

 Seguiment de la tramitació

Des de la carpeta de tramitació podeu fer el seguiment dels vostres expedients i iniciar qualsevol tràmit disponible, com per exemple: aportar documentació o justificar una subvenció.

Accedir carpeta