Assistència de l'Administració Digital Local - ACTIO

Descripció
Facilitar els recursos tecnològics i l’assistència tècnica per a la transformació digital dels ens locals del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre.
Àmbit
Assistència tècnica als ens locals
Com se sol·licita:
Mitjançant el portal de tramitació Tràmits online
Compromisos de qualitat:
Veure Annex Administració Digital Local-ACTIO
Condicions d'accés:
Veure Annex Administració Digital Local-ACTIO
Contacte:
Unitat prestadora del servei: Secretaria Intervenció Municipal
Persona responsable: Dolors Segalà Mateu
Adreça: Pere Martell,2 – 43001 Tarragona
Telèfon: 977 296 654
Correu electrònic: sam.actio@dipta.cat
A qui va adreçat:
Als ens locals i consells comarcals del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre.
Drets i obligacions:
Veure Annex Administració Digital Local-ACTIO
Formes de participació:
Enquesta de satisfacció de l'assistència al finalitzar el servei.
Més informació:
Recursos propis
Règim econòmic aplicable:
No subjecte a preu públic.

 Tràmits

Què necessiteu fer? Autenticat Canal Documentació que cal presentar Termini presentació
  Sol·licitud del servei d'administració digital local (ACTIO)
Documentació
A partir del 02-08-2017
Sol·licitar
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Sol·licitud d'assistència al SAM
Alcalde/essa / President/a
Formulari web
M-1-720-01-CA Acceptació condicions servei Administració digital, altres ens locals de més de 20000
No
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
M-1-722-01-CA Acceptació condicions servei Administració digital, ens locals fins a 20000 habitants que tinguin menys de 20 empleats públics a la plantilla
No
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
M-1-723-01-CA Acceptació condicions servei Administració digital, ens locals amb menys de 20 empleats públics a la plantilla
No
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
M-1-724-01-CA Acceptació condicions servei Administració digital, Consells Comarcals
No
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Aportar documentació sense signar
Documentació
A partir del 02-08-2017
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Documentació

» Documentació aportada

No
Annex
Aportar documentació signada - En qualsevol fase de tramitació de l'expedient
Documentació
A partir del 02-08-2017
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Documentació

» Documentació aportada

Alcalde/essa / President/a
Annex
Desistiment o renuncia d'una sol·licitud d'assistència
Documentació
A partir del 02-08-2017
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Desistiment o renúncia de la sol.licitud

» Desistiment o renúncia de la sol.licitud d'assistència

Formulari web

 Seguiment de la tramitació

Des de la carpeta de tramitació podeu fer el seguiment dels vostres expedients i iniciar qualsevol tràmit disponible, com per exemple: aportar documentació o justificar una subvenció.

Accedir carpeta