Assessorament en organització d’actes, en l’àmbit de protocol i les relacions públiques

Descripció
Assessorament en l’organització d’actes i activitats de relacions públiques. Desenvolupament i difusió de l’acte. Redacció i composició d’invitacions, plaques commemoratives, plaques d’inauguració; col·locació de banderes, ordenament jurídic de protocol i ordre de precedències.
Àmbit
Protocol
Com se sol·licita:
Mitjançant el portal de tramitació Tràmits online
Contacte:

Unitat prestadora del servei: Relacions Institucionals i Protocol
Persona responsable: Josep Canadell Armengol
Adreça: Passeig Sant Antoni, 100 - 43003 Tarragona
Telèfon: 977 296 605
Correu electrònic: protocol@dipta.cat

A qui va adreçat:

Ens Locals de les comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre següents:

- Ajuntaments

- Entitats Municipals Descentralitzades (EMD)

- Consells Comarcals
Formes de participació:

Enquesta de satisfacció de l'assistència al finalitzar el servei.

Més informació:
Recursos: propis
Règim econòmic aplicable:
No subjecte a preu públic

 Tràmits

Què necessiteu fer? Autenticat Canal Documentació que cal presentar Termini presentació
  Sol·licitud d'assistència al SAM
Documentació
A partir del 04-11-2015
Sol·licitar
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Sol·licitud d'assistència al SAM
Formulari web
Aportar documentació signada - En qualsevol fase de tramitació de l'expedient
Documentació
A partir del 04-11-2015
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Documentació

» Documentació aportada

Alcalde/essa / President/a
Annex
Desistiment o renuncia d'una sol·licitud d'assistència
Documentació
A partir del 04-11-2015
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Desistiment o renúncia de la sol.licitud

» Desistiment o renúncia de la sol.licitud d'assistència

Formulari web

 Seguiment de la tramitació

Des de la carpeta de tramitació podeu fer el seguiment dels vostres expedients i iniciar qualsevol tràmit disponible, com per exemple: aportar documentació o justificar una subvenció.

Accedir carpeta