Orientacions per a l'estratègia i l'actuació en l'àmbit de turisme

Descripció
1. Orientacions per a l'estratègia i l'actuació en l'àmbit del turisme. Estudi de l’activitat turística, amb especial incidència en els seus aspectes territorials i, en particular, la identificació dels condicionants per al seu desenvolupament i l’avaluació dels seus efectes de cara al desenvolupament local.
Àmbit
Turisme
Com se sol·licita:
Mitjançant el portal de tramitació Tràmits online
Contacte:
Unitat prestadora del servei: Patronat de Turisme Diputació de Tarragona
Persona responsable: Marta Farrero Muñoz
Adreça: Passeig Torroja, s/n ,43007-Tarragona
Telèfon: 977 230 312
Correu electrònic: costadaurada@dipta.cat

Unitat prestadora del servei: Patronat de Turisme Diputació de Tarragona
Persona responsable: Marta Farrero Muñoz
Adreça:c/ Montcada, 32, 3A Planta,43500 -Tortosa
Telèfon: 977 444 447
Correu electrònic: terresdelebre@dipta.cat
A qui va adreçat:

Ens Locals de les comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre següents:

- Ajuntaments de població inferior a 10.000 h.

- Entitats Municipals Descentralitzades (EMD) de població inferior a 10.000 h.

- Mancomunitats de Municipis de població inferior a 10.000 h.

- Consorcis, Empreses Municipals i Entitats Públiques Empresarials, (participació d'ens locals de més del 50%), de municipis de població inferior a 10.000 h.

- Consells Comarcals


Formes de participació:

Enquesta de satisfacció de l'assistència al finalitzar el servei.

Més informació:
Recursos: propis / externs
Règim econòmic aplicable:

Subjecte a preu públic. Ordenança reguladora dels preus públics de la Diputació de Tarragona, vigent. http://www.dipta.cat/ca/finances-i-pressupostos/ordenances-fiscals

 Tràmits

Què necessiteu fer? Autenticat Canal Documentació que cal presentar Termini presentació
  Sol·licitud d'assistència al SAM
Documentació
A partir del 07-12-2015
Sol·licitar
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Sol·licitud d'assistència al SAM
Formulari web
Desistiment o renuncia d'una sol·licitud d'assistència
Documentació
A partir del 10-12-2015
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Desistiment o renúncia de la sol.licitud

» Desistiment o renúncia de la sol.licitud d'assistència

Formulari web

 Seguiment de la tramitació

Des de la carpeta de tramitació podeu fer el seguiment dels vostres expedients i iniciar qualsevol tràmit disponible, com per exemple: aportar documentació o justificar una subvenció.

Accedir carpeta