Premi iniciativa Medi Ambient

Descripció

L’objecte d’aquestes bases específiques és regular la concessió del “Premi Iniciativa Medi Ambient” de la Diputació de Tarragona.

Aquest premi té la finalitat de reconèixer anualment projectes innovadors i capdavanters orientats a potenciar el desenvolupament sostenible del territori de les comarques de Tarragona, en els diversos àmbits dels residus, medi natural, urbanisme, paisatge, energia, aigua, entre d’altres. 

Àmbit
Premis
Com se sol·licita:
Mitjançant el portal de tramitació Tràmits online
Contacte:
Unitat gestora del servei: Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori
Persona responsable: Josep M. Prunera Figuerola
Adreça: Pere Martell, 2 – 43001 Tarragona
Telèfon: 977 233 662
Correu electrònic:
subv.mset@dipta.cat
A qui va adreçat:
Poden ser beneficiaris del premi tots els ens locals de les comarques de Tarragona.
Més informació:
Calendari de tramitació:
Bases Generals de la Diputació de Tarragona: Aprovades inicialment el dia 21 de desembre de 2018 publicades al BOPT del 27 de febrer de 2019

Convocatòria: Aprovada per Acord Junta de Govern de 26 d'abril de 2019

Presentació sol·licituds: del 13 de maig al 30 setembre de 2019

 Tràmits

Què necessiteu fer? Autenticat Canal Documentació que cal presentar Termini presentació
  2019 Sol·licitud Premi Iniciativa Medi Ambient
Documentació
A partir del 13-05-2019 fins al 30-09-2019
Sol·licitar
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
2019_Sol·licitud del XV Premi Medi Ambient (M-1-713_02-CA)
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Memòria Tècnica, avantprojecte o similar
No
Secretari/ària
Annex
Memòria

» Memòria tècnica i justificativa

No
Secretari/ària
Annex
Material gràfic i/o audiovisual
No
Secretari/ària
Annex
Aportar documentació signada - En qualsevol fase de tramitació de l'expedient
Documentació
A partir del 15-12-2015
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Documentació

» Documentació aportada

Alcalde/essa / President/a
Annex

 Seguiment de la tramitació

Des de la carpeta de tramitació podeu fer el seguiment dels vostres expedients i iniciar qualsevol tràmit disponible, com per exemple: aportar documentació o justificar una subvenció.

Accedir carpeta