Subvencions destinades al finançament d'actuacions de prevenció local d'incendis forestals (ADF)

Descripció
L’objecte d’aquestes bases específiques és regular la concessió de subvencions, per part de la Diputació de Tarragona, per donar suport econòmic als ajuntaments, EMD i agrupacions de defensa forestal (ADF en endavant) pel finançament d’actuacions de prevenció d’incendis forestals a les comarques de Tarragona per tal de contribuir a la preservació de la natura i a mitigar el canvi climàtic.
Àmbit
Subvencions - Medi ambient i Salut Pública
Com se sol·licita:
Us heu de descarregar i emplenar el formulari, i presentar  la sol·licitud en suport paper a  qualsevol de les oficines del registre general de la Diputació de Tarragona:
- Passeig Sant Antoni, 100 (Palau de la Diputació), 43003 - Tarragona
- Carrer Pere Martell, 2 (Edifici Síntesi), 43001 - Tarragona
- Carrer Montcada, 32 (Palau Climent), 43500 - Tortosa
Per qualsevol altre mitjà dels establerts per l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Contacte:
Unitat gestora del servei: Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori
Persona responsable: Josep M. Prunera Figuerola
Persones de contacte: Gestió de subvencions
Adreça: Pere Martell, 2 – 43001 Tarragona
Telèfon: 977 233 662
Correu electrònic: subv.mset@dipta.cat
A qui va adreçat:
A les agrupacions de defensa forestal (ADF) pel finançament d’actuacions de prevenció d’incendis forestals a les comarques de Tarragona per tal de contribuir a la preservació de la natura i a mitigar el canvi climàtic.
Més informació:
Calendari de tramitació
- Bases Generals de la Diputació de Tarragona: Aprovades inicialment el dia 21 de desembre de 2018 publicades al BOPT del 27 de febrer de 2019
- Aprovació de la convocatòria: Prevista per finals de març de 2019
- Termini presentació de sol·licituds: previst per l’abril de 2019