Subvencions per a l'energia sostenible i l'adaptació al canvi climàtic- PAES / PAESC

Descripció
L’objecte d’aquestes bases específiques és regular la concessió de subvencions de la Diputació de Tarragona per aquells municipis que estan adherits al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses per l’Energia Sostenible per tal de contribuir a la mitigació i a l’adaptació al canvi climàtic.
 La finalitat és el foment de l’estalvi i l’eficiència energètica recollides en els Plans d’Acció d’Energia Sostenible (PAES), estiguin redactats.
Àmbit
Subvencions - Medi ambient i Salut Pública
Com se sol·licita:
Mitjançant el portal de tramitació Tràmits online
Contacte:
Unitat gestora del servei: Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori Persona responsable: Josep M. Prunera Figuerola
Persones de contacte: Gestió de subvencions
Adreça: Pere Martell, 2 – 43001 Tarragona
Telèfon: 977 233 662
Correu electrònic: subv.mset@dipta.cat 
A qui va adreçat:
Ajuntaments i EMD del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre, que estiguin adherits al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses per l’Energia Sostenible, amb PAES ja redactats.
Més informació:
Calendari de tramitació
- Bases Generals de la Diputació de Tarragona: Aprovades inicialment el dia 21 de desembre de 2018 publicades al BOPT del 27 de febrer de 2019
- Aprovació de la convocatòria: Prevista per finals de març de 2019
- Termini presentació de sol·licituds: previst per l’abril de 2019

 Tràmits

Què necessiteu fer? Autenticat Canal Documentació que cal presentar Termini presentació
2019_02_Esmena sol·licitud PAES
Documentació
A partir del 16-05-2019
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
2019_Sol·licitud de subvenció PAES (M-1-703-06-CA)
No
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Certificat PAES
No
Secretari/ària
Annex
Certificat titularitat/gestió municipal

» Certificat titularitat/gestió municipal de l'equipament o títol habilitant de l'ús de l'immoble per l'ens local

No
Secretari/ària
Annex
Memòria

» Memòria tècnica i justificativa

No
Secretari/ària
Annex
Reportatge fotogràfic
No
Secretari/ària
Annex
00_Pressupostos, (3) si escau

» Si escau, d’acord amb la Base 23.2 despeses subvencionables, de les Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms, cal aportar-ne 3.

No
Secretari/ària
Annex
Convocatòria 2017 - Expedient de justificació - PAES (M-1-653-MA)
Documentació
A partir del 03-05-2018
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
01_Convocatòria 2017 - Expedient de justificació - PAES (M-1-653-01-MA)

» Convocatòria 2017 - Expedient de justificació - PAES (M-1-653-01-MA)

Secretari/ària
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Certificat d'obres (i/o factures si s'escau)

» Acreditació de l'execució de les actuacions mitjançant certificats d'obres del tècnic competent (i/o factures si s'escau)

Secretari/ària
Annex
Reportatge fotogràfic
Secretari/ària
Annex
Material de difusió
No
Secretari/ària
Annex
Evidència publicitat
Secretari/ària
Annex
Convocatòria 2017 -Esmena- Expedient de justificació - PAES (M-1-653-MA)
Documentació
A partir del 10-12-2018
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
01_Convocatòria 2017 - Expedient de justificació - PAES (M-1-653-01-MA)

» Convocatòria 2017 - Expedient de justificació - PAES (M-1-653-01-MA)

No
Alcalde/essa / President/a
Secretari/ària
Pdf Normalitzat
Certificat d'obres (i/o factures si s'escau)

» Acreditació de l'execució de les actuacions mitjançant certificats d'obres del tècnic competent (i/o factures si s'escau)

No
Secretari/ària
Annex
Reportatge fotogràfic
No
Secretari/ària
Annex
Material de difusió
No
Secretari/ària
Annex
Evidència publicitat
No
Secretari/ària
Annex
Desestiments, renúncies, pròrrogues (Altra documentació)
Documentació
A partir del 25-10-2017
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Documentació

» Documentació aportada

No
Alcalde/essa / President/a
Annex

 Seguiment de la tramitació

Des de la carpeta de tramitació podeu fer el seguiment dels vostres expedients i iniciar qualsevol tràmit disponible, com per exemple: aportar documentació o justificar una subvenció.

Accedir carpeta