Subvencions per a l'energia sostenible i l'adaptació al canvi climàtic- BIOMASSA

Descripció
L’objecte d’aquests subvencions als ajuntaments és el foment de l’ús de la biomassa en equipaments municipals: 
-Línia 1: Instal·lació de calderes o microxarxes de calor de biomassa, de potència igual o superior a 25 kW per la millora de l’eficiència energètica d’edificis públics municipals o de gestió municipal, la despesa energètica dels quals correspongui a l’ajuntament.  
-Línia 2:  Creació de centres d’assecat d’estella forestal.
Àmbit
Subvencions - Medi ambient i Salut Pública
Com se sol·licita:
Mitjançant el portal de tramitació Tràmits online
Contacte:
Unitat prestadora del servei: Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori
Persona responsable: Josep M. Prunera Figuerola
Adreça: Pere Martell, 2 – 43001 Tarragona
Telèfon: 977 233 662
Correu electrònic: subv.mset@dipta.cat

A qui va adreçat:
Poden sol·licitar subvencions els ajuntaments de les comarques del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre, que tinguin aprovat per Ple el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima.
Més informació:

Calendari de tramitació

Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.


Convocatòria 2019


Termini d’execució

Per la Línia 1: fins a 31 de març de 2021

Per la Línia 2: fins a 30 de setembre de 2021


Termini de justificació

Per la Línia 1: fins a 30 de juny de 2021

Per la Línia 2: fins al 30 d'octubre de 2021


 Seguiment de la tramitació

Des de la carpeta de tramitació podeu fer el seguiment dels vostres expedients i iniciar qualsevol tràmit disponible, com per exemple: aportar documentació o justificar una subvenció.

Accedir carpeta