Subvencions excepcionals

Descripció
L'objecte d'aquestes bases específiques és regular, en règim de concurrència competitiva, la concessió de subvencions de la Diputació de Tarragona, amb la finalitat de finançar aquelles actuacions que responen a necessitats excepcionals, urgents i necessàries per garantir la prestació dels serveis municipals.

Àmbit
Subvencions - Cooperació amb els ens locals
Com se sol·licita:

Electrònicament, emplenant els formularis i realitzant el tràmit de "Sol·licitud de la subvenció" mitjançant el portal de tramitació Tràmits online de la seu electrònica de Diputació de Tarragona.Contacte:

Unitat gestora del servei: Actuacions Integrals al Territori i Cooperació
Persona responsable: Isabel Galán Sánchez
Adreça: Pere Martell, 2 – 43001 Tarragona
Telèfon: 977 29 66 41 // 977 29 66 56
Correu electrònic:
g_aitc@dipta.cat

A qui va adreçat:
Poden sol·licitar els ajuts de l'apartat A de la base quarta, els consells comarcals, els municipis i les entitats municipals descentralitzades de les comarques del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, amb una població no superior a 10.000 habitants, d'acord amb les xifres de població publicades per l'Institut Nacional d'Estadística en el moment de l'aprovació de la convocatòria. Poden sol·licitar els ajuts dels apartats B i C de la base quarta els ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades amb una població no superior a 8.000 habitants d'acord amb les xifres de població publicades per l'Institut Nacional d'Estadística en el moment de l'aprovació de la convocatòria.
Més informació:

Calendari de tramitació
Publicació al BOPT de la convocatòria: 29/07/2019
Termini presentació sol·licituds: fins el 30/09/2019


 Tràmits

Què necessiteu fer? Autenticat Canal Documentació que cal presentar Termini presentació
Aportar documentació signada - En qualsevol fase de tramitació de l'expedient
Documentació
A partir del 07-12-2015
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Documentació

» Documentació aportada

Alcalde/essa / President/a
Annex
B.1 Justificació subvencions excepcionals - Línia A
Documentació
A partir del 22-12-2016 fins al 18-03-2021
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Sol·licitud de pagament de subvencions (M-1-518.6-CA)

» Sol·licitud de pagament de subvencions (M-1-518.6-CA)

Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Certificat de contractació, finançament de l'actuació i divulgació (M-1-522.15-CA)
Secretari/ària
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Evidència de la publicitat amb NOVA imatge corporativa

» Consulteu NOVES normes de divulgació de la Seu electrònica

Secretari/ària
Annex
Certificat de despeses imputables a l'actuació

» Certificat de despeses imputables a l'actuació M-1-557-CA

Secretari/ària
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Factura/es
Secretari/ària
Annex
Informació complementària
No
Secretari/ària
Annex
B.2 Esmena justificació subvencions excepcionals - Línia A
Documentació
A partir del 22-12-2016 fins al 18-03-2021
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Sol·licitud de pagament de subvencions (M-1-518.6-CA)

» Sol·licitud de pagament de subvencions (M-1-518.6-CA)

No
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Certificat de contractació, finançament de l'actuació i divulgació (M-1-522.15-CA)
No
Secretari/ària
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Evidència de la publicitat amb NOVA imatge corporativa

» Consulteu NOVES normes de divulgació de la Seu electrònica

Secretari/ària
Annex
Certificat de despeses imputables a l'actuació

» Certificat de despeses imputables a l'actuació M-1-557-CA

No
Secretari/ària
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Factura/es
No
Secretari/ària
Annex
Informació complementària
No
Secretari/ària
Annex
C.1 Justificació subvencions excepcionals obres - Línies B i C
Documentació
A partir del 22-12-2016 fins al 18-03-2021
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Sol·licitud de pagament de subvencions (M-1-518.6-CA)

» Sol·licitud de pagament de subvencions (M-1-518.6-CA)

Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Certificat de contractació, finançament de l'actuació i divulgació (M-1-522.15-CA)
Secretari/ària
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Evidència de la publicitat amb NOVA imatge corporativa

» Consulteu NOVES normes de divulgació de la Seu electrònica

Secretari/ària
Annex
Certificació d'obres - genèric -(M-1-519.5-CA)

» Certificació d'obres - genèric- (M-1-519.5-CA)

No
Pdf Normalitzat
Relació valorada

» Relació valorada de la certificació justificada

No
Annex
Acta de preus contradictoris
No
No
Annex
Factura/es
Secretari/ària
Annex
Informe despeses imputables a l'obra- Execució per administració

» Obligatori en obres executades per administració (Formulari M-1-552/06-CA)

No
No
Pdf Normalitzat
Certificat final d'obra - genèric -

» Certificat final d'obra - genèric - (M-1-520/03-CA)

No
Pdf Normalitzat
Certificació de la justificació - genèric -(M-1-521.13-CA)

» Certificació de la justificació - genèric - (M-1-521.13-CA)

Secretari/ària
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Informació complementària
No
Secretari/ària
Annex
C.2 Esmena justificació subv.excepcionals obres - Línies B i C
Documentació
A partir del 22-12-2016 fins al 18-03-2021
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Sol·licitud de pagament de subvencions (M-1-518.6-CA)

» Sol·licitud de pagament de subvencions (M-1-518.6-CA)

No
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Certificat de contractació, finançament de l'actuació i divulgació (M-1-522.15-CA)
No
Secretari/ària
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Evidència de la publicitat amb NOVA imatge corporativa

» Consulteu NOVES normes de divulgació de la Seu electrònica

No
Secretari/ària
Annex
Certificació d'obres - genèric -(M-1-519.5-CA)

» Certificació d'obres - genèric- (M-1-519.5-CA)

No
No
Pdf Normalitzat
Relació valorada

» Relació valorada de la certificació justificada

No
No
Annex
Acta de preus contradictoris
No
No
Annex
Factura/es
No
Secretari/ària
Annex
Informe despeses imputables a l'obra- Execució per administració

» Obligatori en obres executades per administració (Formulari M-1-552/06-CA)

No
No
Pdf Normalitzat
Certificat final d'obra - genèric -

» Certificat final d'obra - genèric - (M-1-520/03-CA)

No
No
Pdf Normalitzat
Certificació de la justificació - genèric -(M-1-521.13-CA)

» Certificació de la justificació - genèric - (M-1-521.13-CA)

Secretari/ària
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Informació complementària
No
Secretari/ària
Annex
D.1 Justificació subvencions excepcionals adquisició de béns - Línies B i C
Documentació
A partir del 22-12-2016 fins al 18-03-2021
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Sol·licitud de pagament de subvencions (M-1-518.6-CA)

» Sol·licitud de pagament de subvencions (M-1-518.6-CA)

Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Certificat de contractació, finançament de l'actuació i divulgació (M-1-522.15-CA)
Secretari/ària
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Evidència de la publicitat amb NOVA imatge corporativa

» Consulteu NOVES normes de divulgació de la Seu electrònica

Secretari/ària
Annex
Factura/es / Escriptura pública
Secretari/ària
Annex
Certificació de la justificació - genèric -(M-1-521.13-CA)

» Certificació de la justificació - genèric - (M-1-521.13-CA)

Secretari/ària
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Informació complementària
No
Secretari/ària
Annex
D.2 Esmena justificació subvencions excepcionals adquisició de béns - Línies B i C
Documentació
A partir del 22-12-2016 fins al 18-03-2021
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Sol·licitud de pagament de subvencions (M-1-518.6-CA)

» Sol·licitud de pagament de subvencions (M-1-518.6-CA)

No
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Certificat de contractació, finançament de l'actuació i divulgació (M-1-522.15-CA)
No
Secretari/ària
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Evidència de la publicitat amb NOVA imatge corporativa

» Consulteu NOVES normes de divulgació de la Seu electrònica

Secretari/ària
Annex
Factura/es / Escriptura pública
No
Secretari/ària
Annex
Certificació de la justificació - genèric -(M-1-521.13-CA)

» Certificació de la justificació - genèric - (M-1-521.13-CA)

Secretari/ària
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Informació complementària
No
Secretari/ària
Annex
E.1 - 2016 - Justificació subvencions excepcionals obres - Línia D
Documentació
A partir del 22-12-2016 fins al 21-12-2019
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Sol·licitud de pagament de subvencions (M-1-518.6-CA)

» Sol·licitud de pagament de subvencions (M-1-518.6-CA)

Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Certificat de contractació, finançament de l'actuació i divulgació (M-1-522.15-CA)
Secretari/ària
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Evidència publicitat
Secretari/ària
Annex
Certificació d'obres - genèric -(M-1-519.5-CA)

» Certificació d'obres - genèric- (M-1-519.5-CA)

No
Pdf Normalitzat
Relació valorada

» Relació valorada de la certificació justificada

No
Annex
Acta de preus contradictoris
No
No
Annex
Factura/es
Secretari/ària
Annex
Informe despeses imputables a l'obra- Execució per administració

» Obligatori en obres executades per administració (Formulari M-1-552/06-CA)

No
No
Pdf Normalitzat
Certificat final d'obra - genèric -

» Certificat final d'obra - genèric - (M-1-520/03-CA)

No
Pdf Normalitzat
Certificació de la justificació - genèric -(M-1-521.13-CA)

» Certificació de la justificació - genèric - (M-1-521.13-CA)

Secretari/ària
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Informació complementària
No
Secretari/ària
Annex
E.2 - 2016 - Esmena justificació subv.excepcionals obres - Línia D
Documentació
A partir del 22-12-2016 fins al 21-12-2019
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Sol·licitud de pagament de subvencions (M-1-518.6-CA)

» Sol·licitud de pagament de subvencions (M-1-518.6-CA)

No
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Certificat de contractació, finançament de l'actuació i divulgació (M-1-522.15-CA)
No
Secretari/ària
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Evidència publicitat
No
Secretari/ària
Annex
Certificació d'obres - genèric -(M-1-519.5-CA)

» Certificació d'obres - genèric- (M-1-519.5-CA)

No
No
Pdf Normalitzat
Relació valorada

» Relació valorada de la certificació justificada

No
No
Annex
Acta de preus contradictoris
No
No
Annex
Factura/es
No
Secretari/ària
Annex
Informe despeses imputables a l'obra- Execució per administració

» Obligatori en obres executades per administració (Formulari M-1-552/06-CA)

No
No
Pdf Normalitzat
Certificat final d'obra - genèric -

» Certificat final d'obra - genèric - (M-1-520/03-CA)

No
No
Pdf Normalitzat
Certificació de la justificació - genèric -(M-1-521.13-CA)

» Certificació de la justificació - genèric - (M-1-521.13-CA)

Secretari/ària
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Informació complementària
No
Secretari/ària
Annex
E.3 - 2016 - Justificació subvencions excepcionals adquisició de béns - Línia D
Documentació
A partir del 22-12-2016 fins al 21-12-2019
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Sol·licitud de pagament de subvencions (M-1-518.6-CA)

» Sol·licitud de pagament de subvencions (M-1-518.6-CA)

Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Certificat de contractació, finançament de l'actuació i divulgació (M-1-522.15-CA)
Secretari/ària
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Evidència publicitat
Secretari/ària
Annex
Factura/es / Escriptura pública
Secretari/ària
Annex
Certificació de la justificació - genèric -(M-1-521.13-CA)

» Certificació de la justificació - genèric - (M-1-521.13-CA)

Secretari/ària
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Informació complementària
No
Secretari/ària
Annex
E.4 - 2016 - Esmena justificació subvencions excepcionals adquisició de béns - Línia D
Documentació
A partir del 22-12-2016 fins al 21-12-2019
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Sol·licitud de pagament de subvencions (M-1-518.6-CA)

» Sol·licitud de pagament de subvencions (M-1-518.6-CA)

No
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Certificat de contractació, finançament de l'actuació i divulgació (M-1-522.15-CA)
No
Secretari/ària
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Evidència publicitat
No
Secretari/ària
Annex
Factura/es / Escriptura pública
No
Secretari/ària
Annex
Certificació de la justificació - genèric -(M-1-521.13-CA)

» Certificació de la justificació - genèric - (M-1-521.13-CA)

Secretari/ària
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Informació complementària
No
Secretari/ària
Annex
[Esmena] 2019_Sol·licitud de subvenció de caràcter excepcional
Documentació
A partir del 07-10-2019
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Sol·licitud de subvenció de caràcter excepcional M-1-516/6-CA
No
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Certificat de dades subv. excepcionals_M-736.2
No
Alcalde/essa / President/a
Secretari/ària
Pdf Normalitzat
Document o projecte tècnic
No
No
Annex
Informació complementària
No
Secretari/ària
Annex
[Esmena] 2019_Sol·licitud i justificació de subvenció de caràcter excepcional
Documentació
A partir del 07-10-2019
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Sol·licitud i pagament subv. excepcionals _ M-735.1
No
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Certificat de dades i execució subv. excepcionals_ M-737.2
No
Alcalde/essa / President/a
Secretari/ària
Pdf Normalitzat
Document tècnic

» Document/projecte tècnic

No
No
Annex
Certificació d'obres - genèric -(M-1-519.5-CA)

» Certificació d'obres - genèric- (M-1-519.5-CA)

No
No
Pdf Normalitzat
Relació valorada

» Relació valorada de la certificació justificada

No
No
Annex
Factura
No
Secretari/ària
Annex
Certificat final d'obra - genèric -

» Certificat final d'obra - genèric - (M-1-520/03-CA)

No
No
Pdf Normalitzat
Evidència publicitat
No
Secretari/ària
Annex
Informe despeses imputables a l'obra- Execució per administració

» Obligatori en obres executades per administració (Formulari M-1-552/06-CA)

No
No
Pdf Normalitzat
Informació complementària
No
Secretari/ària
Annex

 Seguiment de la tramitació

Des de la carpeta de tramitació podeu fer el seguiment dels vostres expedients i iniciar qualsevol tràmit disponible, com per exemple: aportar documentació o justificar una subvenció.

Accedir carpeta