Subvencions per interessos de préstecs

Descripció

L’objecte és la concessió de subvencions per al finançament dels interessos dels préstecs concertats per ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i consells comarcals, destinats a finançar inversions.

Àmbit
Subvencions - Cooperació amb els ens locals
Com se sol·licita:

Electrònicament, emplenant els formularis i realitzant el tràmit de "Sol·licitud de la subvenció" mitjançant el portal de tramitació Tràmits online de la seu electrònica de Diputació de Tarragona.


Contacte:

Unitat gestora del servei: Actuacions Integrals al Territori i Cooperació
Persona responsable: Isabel Galán Sánchez
Adreça: Pere Martell, 2 – 43001 Tarragona
Telèfon: 977 29 66 74
Correu electrònic:
g_aitc@dipta.cat

A qui va adreçat:
Veure les bases específiques reguladores de la concessió de la subvenció.
Més informació:
Calendari de tramitació
Previsió de l'aprovació de la convocatòria: Juliol 2019
Previsió del termini presentació sol·licituds: fins al 19/10/2019

 Tràmits

Què necessiteu fer? Autenticat Canal Documentació que cal presentar Termini presentació
  2019 Sol·licitud subvenció interessos préstecs
Documentació
A partir del 30-07-2019 fins al 19-10-2019
Sol·licitar
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
2019 Sol. subv. interessos préstecs
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
2019 - Certificat sol. subv. interessos préstecs
Secretari/ària
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Aportar documentació signada - En qualsevol fase de tramitació de l'expedient
Documentació
A partir del 08-12-2015
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Documentació

» Documentació aportada

Alcalde/essa / President/a
Annex

 Seguiment de la tramitació

Des de la carpeta de tramitació podeu fer el seguiment dels vostres expedients i iniciar qualsevol tràmit disponible, com per exemple: aportar documentació o justificar una subvenció.

Accedir carpeta