Ajuts per al funcionament de les llars d'infants públiques de titularitat municipal i el primer cicle d'educació infantil en escoles rurals

Descripció

L’objecte és la concessió de subvencions de la Diputació de Tarragona als ajuntaments i entitats municipals descentralitzades (EMD), amb la finalitat de finançar el funcionament de les llars d'infants públiques de titularitat municipal i el primer cicle d'educació infantil en escoles rurals.

Àmbit
Subvencions - Cooperació amb els ens locals
Com se sol·licita:

Electrònicament, emplenant els formularis i realitzant el tràmit de "Sol·licitud de la subvenció" mitjançant el portal de tramitació Tràmits online de la seu electrònica de Diputació de Tarragona.


Contacte:

Unitat gestora del servei: Actuacions Integrals al Territori i Cooperació
Persona responsable: Isabel Galán Sánchez
Adreça: Pere Martell, 2 – 43001 Tarragona
Telèfon: 977 29 66 74 // 977 29 66 56
Correu electrònic:
g_aitc@dipta.cat

A qui va adreçat:
Poden concórrer a la convocatòria d'aquests ajuts tots els ajuntaments i EMD del Camp de Tarragona i del les Terres de l'Ebre titulars de llars d'infants públiques de titularitat municipal i primer cicle d'educació infantil en escoles rurals, que hagin subscrit un conveni amb del Departament  d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i inscrites al Registre de Centres corresponent.

Més informació:
Calendari de tramitació

Aprovació inicial de les bases: 24-11-2017
Anunci al BOPT de l'aprovació inicial de les Bases: 01-12-2017
Anunci al BOPT de l'aprovació definitiva de les Bases: 05-02-2018
Aprovació de la convocatòria:  27/07/2018
Publicació de la convocatòria al BOPT: 09/08/2018
Termini de presentació de sol·licituds: del 10/08/2018 al 28/09/2018
Aprovació de la concessió: 30/11/2018
Termini de presentació de justificació: des de la concessió fins el 28 de febrer de 2019

 Tràmits

Què necessiteu fer? Autenticat Canal Documentació que cal presentar Termini presentació
Aportar documentació signada - En qualsevol fase de tramitació de l'expedient
Documentació
A partir del 07-12-2015
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Documentació

» Documentació aportada

Alcalde/essa / President/a
Annex

 Seguiment de la tramitació

Des de la carpeta de tramitació podeu fer el seguiment dels vostres expedients i iniciar qualsevol tràmit disponible, com per exemple: aportar documentació o justificar una subvenció.

Accedir carpeta