Ajuts per al funcionament de les llars d'infants públiques de titularitat municipal i el primer cicle d'educació infantil en escoles rurals

Descripció

L’objecte és la concessió de subvencions de la Diputació de Tarragona als ajuntaments i entitats municipals descentralitzades (EMD), amb la finalitat de finançar el funcionament de les llars d'infants públiques de titularitat municipal i el primer cicle d'educació infantil en escoles rurals.

Àmbit
Subvencions - Cooperació amb els ens locals
Com se sol·licita:

Electrònicament, emplenant els formularis i realitzant el tràmit de "Sol·licitud de la subvenció" mitjançant el portal de tramitació Tràmits online de la seu electrònica de Diputació de Tarragona.


Contacte:

Unitat gestora del servei: Actuacions Integrals al Territori i Cooperació
Persona responsable: Isabel Galán Sánchez
Adreça: Pere Martell, 2 – 43001 Tarragona
Telèfon: 977 29 66 74 // 977 29 66 56
Correu electrònic:
g_aitc@dipta.cat

A qui va adreçat:
Poden concórrer a la convocatòria d'aquests ajuts tots els ajuntaments i EMD del Camp de Tarragona i del les Terres de l'Ebre titulars de llars d'infants públiques de titularitat municipal i primer cicle d'educació infantil en escoles rurals, que hagin subscrit un conveni amb del Departament  d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i inscrites al Registre de Centres corresponent.

Més informació:
Calendari de tramitació


 Tràmits

Què necessiteu fer? Autenticat Canal Documentació que cal presentar Termini presentació
Aportar documentació signada - En qualsevol fase de tramitació de l'expedient
Documentació
A partir del 07-12-2015
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Documentació

» Documentació aportada

Alcalde/essa / President/a
Annex

 Seguiment de la tramitació

Des de la carpeta de tramitació podeu fer el seguiment dels vostres expedients i iniciar qualsevol tràmit disponible, com per exemple: aportar documentació o justificar una subvenció.

Accedir carpeta