Conveni marc amb els Consells Comarcals

Àmbit
Subvencions - Cooperació amb els ens locals
Com se sol·licita:

Electrònicament, emplenant els formularis i realitzant el tràmit de "Sol·licitud d'aprovació del Programa" mitjançant el portal de tramitació Tràmits online de la seu electrònica de Diputació de Tarragona.

Contacte:

Unitat gestora del servei: Actuacions Integrals al Territori i Cooperació
Persona responsable: Isabel Galán Sánchez
Adreça: Pere Martell, 2 – 43001 Tarragona
Telèfon: 977 29 66 74
Correu electrònic:
g_aitc@dipta.cat

A qui va adreçat:
Als consells comarcals del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre.

 Tràmits

Què necessiteu fer? Autenticat Canal Documentació que cal presentar Termini presentació
Aportar documentació signada - En qualsevol fase de tramitació de l'expedient
Documentació
A partir del 07-12-2015
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Documentació

» Documentació aportada

Alcalde/essa / President/a
Annex
Esmena sol·licitud Pla 2019 Consells comarcals
Documentació
A partir del 26-03-2019 fins al 31-05-2019
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
2019 Sol. aprovació Conveni consells comarcals
No
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Resum econòmic del Pla d'Assistència i Cooperació Municipal

» Resum econòmic del Pla d'Assistència i Cooperació Municipal (M-1-378-CA)

No
Gerent
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Informació complementària
No
Secretari/ària
Annex
Justificació Programa Inversions
Documentació
A partir del 01-11-2015
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Sol·licitud de pagament de subvencions

» Sol·licitud de pagament de subvencions (M-1-518.4-CA)

Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Memòria M1-563-CA
Gerent
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Relació de despeses (intervenció) M1-562-CA

» Relació de despeses (intervenció) M1-562-CA

Interventor/a
Pdf Normalitzat
Certificat justificatiu finançament i divulgació
Secretari/ària
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Evidència publicitat
No
Secretari/ària
Annex
Certificació d'obres - genèric -

» Certificació d'obres - genèric- (M-1-519.5-CA)

No
No
Pdf Normalitzat
Informe despeses imputables a l'obra- Execució per administració

» Obligatori en obres executades per administració (Formulari M-1-552/04-CA)

No
No
Pdf Normalitzat
Certificat final d'obra - genèric -

» Certificat final d'obra - genèric - (M-1-520/03-CA)

No
No
Pdf Normalitzat
Certificat contractació d'obres, adquisició de béns i execució per Administració
No
Secretari/ària
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Resum econòmic FINAL Pla anual
No
Gerent
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Informació complementària
No
Annex
Justificació Programa d'Assistència 2018
Documentació
A partir del 01-01-2019 fins al 30-04-2019
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Sol·licitud de pagament de subvencions

» Sol·licitud de pagament de subvencions (M-1-518.4-CA)

Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Memòria M1-563-CA
Gerent
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Relació de despeses (intervenció) M1-562-CA

» Relació de despeses (intervenció) M1-562-CA

Interventor/a
Pdf Normalitzat
Certificat justificatiu finançament i divulgació
Secretari/ària
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Evidència publicitat
No
No
Annex
Altra documentació de personal propi

» Altra documentació de personal propi justificació consells comarcals

No
Gerent
Alcalde/essa / President/a
Annex
Certificat contractacio

» Certificat contractació M1-381

No
Secretari/ària
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Informació complementària
No
Annex
Resum econòmic FINAL Pla anual
No
Gerent
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Justificació Programa de Gestió de Serveis 2018
Documentació
A partir del 01-01-2019 fins al 30-04-2019
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Sol·licitud de pagament de subvencions

» Sol·licitud de pagament de subvencions (M-1-518.4-CA)

Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Memòria M1-563-CA
Gerent
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Relació de despeses (intervenció) M1-562-CA

» Relació de despeses (intervenció) M1-562-CA

Interventor/a
Pdf Normalitzat
Certificat justificatiu finançament i divulgació
Secretari/ària
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Evidència publicitat
No
No
Annex
Annex de personal propi
No
Gerent
Pdf Normalitzat
Altra documentació de personal propi

» Altra documentació de personal propi justificació consells comarcals

No
Gerent
Alcalde/essa / President/a
Annex
Certificat contractacio

» Certificat contractació M1-381

No
Secretari/ària
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Informació complementària
No
Annex
Resum econòmic FINAL Pla anual
No
Gerent
Pdf Normalitzat

 Seguiment de la tramitació

Des de la carpeta de tramitació podeu fer el seguiment dels vostres expedients i iniciar qualsevol tràmit disponible, com per exemple: aportar documentació o justificar una subvenció.

Accedir carpeta