Conveni marc amb els Consells Comarcals

Àmbit
Subvencions - Cooperació amb els ens locals
Com se sol·licita:

Electrònicament, emplenant els formularis i realitzant el tràmit de "Sol·licitud d'aprovació del Programa" mitjançant el portal de tramitació Tràmits online de la seu electrònica de Diputació de Tarragona.

Contacte:

Unitat gestora del servei: Actuacions Integrals al Territori i Cooperació
Persona responsable: Isabel Galán Sánchez
Adreça: Pere Martell, 2 – 43001 Tarragona
Telèfon: 977 29 66 74
Correu electrònic:
g_aitc@dipta.cat

A qui va adreçat:
Als consells comarcals del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre.

 Tràmits

Què necessiteu fer? Autenticat Canal Documentació que cal presentar Termini presentació
Aportar documentació signada - En qualsevol fase de tramitació de l'expedient
Documentació
A partir del 07-12-2015
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Documentació

» Documentació aportada

Alcalde/essa / President/a
Annex
Justificació Programa Inversions
Documentació
A partir del 01-11-2015
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Sol·licitud de pagament de subvencions (M-1-518.5-CA)

» Sol·licitud de pagament de subvencions (M-1-518.5-CA)

Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Memòria M1-563-CA
Gerent
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Relació de despeses (intervenció) M1-562-CA

» Relació de despeses (intervenció) M1-562-CA

Interventor/a
Pdf Normalitzat
Certificat justificatiu finançament i divulgació
Secretari/ària
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Evidència publicitat
No
Secretari/ària
Annex
Certificació d'obres - genèric -(M-1-519.5-CA)

» Certificació d'obres - genèric- (M-1-519.5-CA)

No
No
Pdf Normalitzat
Informe despeses imputables a l'obra- Execució per administració

» Obligatori en obres executades per administració (Formulari M-1-552/05-CA)

No
No
Pdf Normalitzat
Certificat final d'obra - genèric -

» Certificat final d'obra - genèric - (M-1-520/03-CA)

No
No
Pdf Normalitzat
Certificat contractació d'obres, adquisició de béns i execució per Administració
No
Secretari/ària
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Resum econòmic FINAL Pla anual
No
Gerent
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Informació complementària
No
Annex
Pla 2018 - Esmena documentació justificativa
Documentació
A partir del 13-05-2019
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Resum econòmic FINAL Pla anual
No
Gerent
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Certificat justificatiu finançament i divulgació
No
Secretari/ària
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Relació de despeses (intervenció) M1-562-CA

» Relació de despeses (intervenció) M1-562-CA

No
Interventor/a
Pdf Normalitzat
Sol·licitud de pagament de subvencions (M-1-518.5-CA)

» Sol·licitud de pagament de subvencions (M-1-518.5-CA)

No
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Annex de personal propi
No
Gerent
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Memòria M1-563-CA
No
Gerent
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Informació complementària
No
Secretari/ària
Annex

 Seguiment de la tramitació

Des de la carpeta de tramitació podeu fer el seguiment dels vostres expedients i iniciar qualsevol tràmit disponible, com per exemple: aportar documentació o justificar una subvenció.

Accedir carpeta