Pla Especial d'Inversions Municipals - PEIM

Descripció
La finalitat del PEIM és subvencionar les inversions destinades a la creació d'infraestructures i a la creació o adquisició de béns de naturalesa inventariable necessaris pel funcionament dels serveis que siguin de titularitat municipal.
Àmbit
Subvencions - Cooperació amb els ens locals
Com se sol·licita:

Electrònicament, mitjançant el portal de tramitació Tràmits online, iniciant el tràmit “Sol·licitud de subvenció del PEIM“.


Contacte:

Unitat gestora del servei: Actuacions Integrals al Territori i Cooperació
Persona responsable: Isabel Galán Sánchez
Adreça: Pere Martell, 2 – 43001 Tarragona
Telèfon: 977 29 66 74
Correu electrònic:
g_aitc@dipta.cat

A qui va adreçat:

Són beneficiaris els municipis i les entitats municipals descentralitzades de fins a 20.000 habitants de les comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre que compleixen els requisits establerts a les bases específiques.

 Tràmits

Què necessiteu fer? Autenticat Canal Documentació que cal presentar Termini presentació
A1- Primera certificació - obres executades mitjançant contractació (PEIM)
Documentació
A partir del 28-04-2015
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Sol·licitud de pagament de subvencions

» Sol·licitud de pagament de subvencions (M-1-518.4-CA)

Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Certificat de contractació, finançament de l'actuació i divulgació.

» Certificat de contractació, finançament de l'actuació i divulgació (M-1-522.11-CA)

Alcalde/essa / President/a
Secretari/ària
Pdf Normalitzat
Evidència publicitat
Secretari/ària
Annex
Certificació d'obres - genèric -

» Certificació d'obres - genèric- (M-1-519.5-CA)

No
Pdf Normalitzat
Relació valorada

» Relació valorada de la certificació justificada

No
Annex
Acta de preus contradictoris
No
No
Annex
Factura
Secretari/ària
Annex
Certificació de la justificació - genèric -

» Certificació de la justificació - genèric - (M-1-521.9-CA)

Alcalde/essa / President/a
Secretari/ària
Pdf Normalitzat
A2- Altres certificacions - obres executades mitjançant contractació (PEIM)
Documentació
A partir del 28-04-2015
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Sol·licitud de pagament de subvencions

» Sol·licitud de pagament de subvencions (M-1-518.4-CA)

Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Certificació d'obres - genèric -

» Certificació d'obres - genèric- (M-1-519.5-CA)

No
Pdf Normalitzat
Relació valorada

» Relació valorada de la certificació justificada

No
Annex
Acta de preus contradictoris
No
No
Annex
Factura
Secretari/ària
Annex
Certificació de la justificació - genèric -

» Certificació de la justificació - genèric - (M-1-521.9-CA)

Alcalde/essa / President/a
Secretari/ària
Pdf Normalitzat
A3- Certificació final - obres executades mitjançant contractació (PEIM)
Documentació
A partir del 28-04-2015
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Sol·licitud de pagament de subvencions

» Sol·licitud de pagament de subvencions (M-1-518.4-CA)

Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Certificació d'obres - genèric -

» Certificació d'obres - genèric- (M-1-519.5-CA)

No
Pdf Normalitzat
Relació valorada

» Relació valorada de la certificació justificada

No
Annex
Acta de preus contradictoris
No
No
Annex
Factura
Secretari/ària
Annex
Certificat final d'obra - genèric -

» Certificat final d'obra - genèric - (M-1-520/03-CA)

No
Pdf Normalitzat
Certificació de la justificació - genèric -

» Certificació de la justificació - genèric - (M-1-521.9-CA)

Alcalde/essa / President/a
Secretari/ària
Pdf Normalitzat
A4- Certificació única d'obres executades mitjançant contractació (PEIM)
Documentació
A partir del 28-04-2015
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Sol·licitud de pagament de subvencions

» Sol·licitud de pagament de subvencions (M-1-518.4-CA)

Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Certificat de contractació, finançament de l'actuació i divulgació.

» Certificat de contractació, finançament de l'actuació i divulgació (M-1-522.11-CA)

Alcalde/essa / President/a
Secretari/ària
Pdf Normalitzat
Evidència publicitat
Secretari/ària
Annex
Certificació d'obres - genèric -

» Certificació d'obres - genèric- (M-1-519.5-CA)

No
Pdf Normalitzat
Relació valorada

» Relació valorada de la certificació justificada

No
Annex
Acta de preus contradictoris
No
No
Annex
Factura
Secretari/ària
Annex
Certificat final d'obra - genèric -

» Certificat final d'obra - genèric - (M-1-520/03-CA)

No
Pdf Normalitzat
Certificació de la justificació - genèric -

» Certificació de la justificació - genèric - (M-1-521.9-CA)

Alcalde/essa / President/a
Secretari/ària
Pdf Normalitzat
Aportar documentació signada - En qualsevol fase de tramitació de l'expedient
Documentació
A partir del 07-12-2015
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Documentació

» Documentació aportada

Alcalde/essa / President/a
Annex
B1- Primera certificació d'obres executades per administració (PEIM)
Documentació
A partir del 28-04-2015
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Sol·licitud de pagament de subvencions

» Sol·licitud de pagament de subvencions (M-1-518.4-CA)

Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Certificat de contractació, finançament de l'actuació i divulgació.

» Certificat de contractació, finançament de l'actuació i divulgació (M-1-522.11-CA)

Alcalde/essa / President/a
Secretari/ària
Pdf Normalitzat
Evidència publicitat
Secretari/ària
Annex
Certificació d'obres - genèric -

» Certificació d'obres - genèric- (M-1-519.5-CA)

No
Pdf Normalitzat
Relació valorada

» Relació valorada de la certificació justificada

No
Annex
Informe despeses imputables a l'obra- Execució per administració

» Obligatori en obres executades per administració (Formulari M-1-552/04-CA)

No
Pdf Normalitzat
Certificació de la justificació - genèric -

» Certificació de la justificació - genèric - (M-1-521.9-CA)

Alcalde/essa / President/a
Secretari/ària
Pdf Normalitzat
B2- Altres certificacions - obres executades per administració (PEIM)
Documentació
A partir del 28-04-2015
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Sol·licitud de pagament de subvencions

» Sol·licitud de pagament de subvencions (M-1-518.4-CA)

Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Certificació d'obres - genèric -

» Certificació d'obres - genèric- (M-1-519.5-CA)

No
Pdf Normalitzat
Relació valorada

» Relació valorada de la certificació justificada

No
Annex
Informe despeses imputables a l'obra- Execució per administració

» Obligatori en obres executades per administració (Formulari M-1-552/04-CA)

No
Pdf Normalitzat
Certificació de la justificació - genèric -

» Certificació de la justificació - genèric - (M-1-521.9-CA)

Alcalde/essa / President/a
Secretari/ària
Pdf Normalitzat
B3- Certificació final - Obres executades per administració (PEIM)
Documentació
A partir del 28-04-2015
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Sol·licitud de pagament de subvencions

» Sol·licitud de pagament de subvencions (M-1-518.4-CA)

Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Certificació d'obres - genèric -

» Certificació d'obres - genèric- (M-1-519.5-CA)

No
Pdf Normalitzat
Relació valorada

» Relació valorada de la certificació justificada

No
Annex
Informe despeses imputables a l'obra- Execució per administració

» Obligatori en obres executades per administració (Formulari M-1-552/04-CA)

No
Pdf Normalitzat
Certificat final d'obra - genèric -

» Certificat final d'obra - genèric - (M-1-520/03-CA)

No
Pdf Normalitzat
Certificació de la justificació - genèric -

» Certificació de la justificació - genèric - (M-1-521.9-CA)

Alcalde/essa / President/a
Secretari/ària
Pdf Normalitzat
B4- Certificació única d'obres executades per administració (PEIM)
Documentació
A partir del 28-04-2015
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Sol·licitud de pagament de subvencions

» Sol·licitud de pagament de subvencions (M-1-518.4-CA)

Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Certificat de contractació, finançament de l'actuació i divulgació.

» Certificat de contractació, finançament de l'actuació i divulgació (M-1-522.11-CA)

Alcalde/essa / President/a
Secretari/ària
Pdf Normalitzat
Evidència publicitat
Secretari/ària
Annex
Certificació d'obres - genèric -

» Certificació d'obres - genèric- (M-1-519.5-CA)

No
Pdf Normalitzat
Relació valorada

» Relació valorada de la certificació justificada

No
Annex
Informe despeses imputables a l'obra- Execució per administració

» Obligatori en obres executades per administració (Formulari M-1-552/04-CA)

No
Pdf Normalitzat
Certificat final d'obra - genèric -

» Certificat final d'obra - genèric - (M-1-520/03-CA)

No
Pdf Normalitzat
Certificació de la justificació - genèric -

» Certificació de la justificació - genèric - (M-1-521.9-CA)

Alcalde/essa / President/a
Secretari/ària
Pdf Normalitzat
Justificació de béns immobles inventariables (PEIM)
Documentació
A partir del 28-04-2015
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Certificat d'adquisició de béns immobles

» Certificat d'adquisició de béns immobles del Pla Especial d'Inversions Municipals (M-1-400-CA)

Secretari/ària
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Certificat de divulgació (PEIM)

» Certificat de divulgació (M-1-416-CA)

Secretari/ària
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Evidència publicitat
Secretari/ària
Annex
Escriptura pública

» Escriptura pública d'un immoble

Secretari/ària
Annex
Sol·licitud de pagament per a l'adquisició de béns immobles

» Sol·licitud de pagament per a l'adquisició de béns immobles (M-1-414-CA)

Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Justificació de l'adquisició de béns mobles (PEIM)
Documentació
A partir del 28-04-2015
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Sol·licitud de pagament per a l'adquisició de béns mobles inventariables

» Sol·licitud de pagament per a l'adquisició de béns mobles inventariables (M-1-415-CA)

Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Factura
Secretari/ària
Annex
Certificat de divulgació (PEIM)

» Certificat de divulgació (M-1-416-CA)

Secretari/ària
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Evidència publicitat
Secretari/ària
Annex
Certificat d'adquisició de béns mobles

» Certificat d'adquisició de béns mobles (M-1-399-CA)

Secretari/ària
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Sol·licitud de pagament previ a la justificació (Obres executades per administració - PEIM)
Documentació
A partir del 28-04-2015
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Sol·licitud de pagament d'obres per administració (previ a la justificació)

» Sol·licitud de pagament previ a la justificació (M-1-401-CA)

Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Certificat d'execució d'obres per administració (pagament previ a la justificació)

» Certificat d'execució d'obres per administració per al pagament previ a la justificació del Pla Especial d'Inversions Municipals (M-1-402-CA)

Secretari/ària
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Sol·licitud de pagament previ a la justificació (adquisició de béns immobles - PEIM)
Documentació
A partir del 28-04-2015
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Sol·licitud de pagament previ a la justificació (adquisició de béns immobles)

» Sol·licitud de pagament previ a la justificació per a l'adquisició de béns immobles del Pla Especial d'Inversions Municipals (M-1-412-CA)

Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Certificat de l'adquisició de béns immobles (pagament previ a la justificació)

» Certificat de l'adquisició de béns immobles per al pagament previ a la justificació del Pla Especial d'Inversions Municipals (M-1-413-CA)

Secretari/ària
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat

 Seguiment de la tramitació

Des de la carpeta de tramitació podeu fer el seguiment dels vostres expedients i iniciar qualsevol tràmit disponible, com per exemple: aportar documentació o justificar una subvenció.

Accedir carpeta