Subvencions per restablir els béns i serveis municipals afectats per fenòmens meteorològics excepcionals

Descripció
Subvencions per restablir els béns i serveis municipals afectats per fenòmens meteorològics excepcionals: L'objecte d'aquestes bases específiques és regular, en règim de concurrència competitiva, la concessió de subvencions de la Diputació de Tarragona, amb la finalitat de finançar aquelles actuacions de reparació de béns i serveis de titularitat municipal afectats per fenòmens meteorològics excepcionals i necessaris per garantir la prestació dels serveis municipals.

NOVETAT: Punt 6.5 de la convocatòria : Si en el moment de presentar la sol·licitud de subvenció, l'actuació objecte de la subvenció estigués realitzada es podrà sol·licitar i justificar simultàniament en el mateix tràmit de presentació de la sol·licitud.
Àmbit
Subvencions - Cooperació amb els ens locals
Com se sol·licita:
Mitjançant el portal de tramitació Tràmits online

Contacte:
Unitat gestora del servei: Actuacions Integrals al Territori i Cooperació
Persona responsable: Isabel Galán Sánchez
Adreça: Pere Martell, 2 – 43001 Tarragona
Telèfon: 977 29 66 41 // 977 29 66 56
Correu electrònic: g_aitc@dipta.cat
A qui va adreçat:
Ens locals de les comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre següents:   Els ajuntaments de municipis de població inferior a 10.000 habitants.   Les entitats municipals descentralitzades (EMD) de població inferior a 10.000 habitants. 
Més informació:
Calendari de tramitació

Aprovació de la convocatòria: 08/03/2019
Publicació de la convocatòria al BOPT: 20/03/2019
Termini de presentació de sol·licituds: fins el 31/10/2019

 Tràmits

Què necessiteu fer? Autenticat Canal Documentació que cal presentar Termini presentació
  2019_Sol·licitud i justificació de subvenció per danys meteorològics
Documentació
A partir del 21-03-2019 fins al 31-10-2019
Sol·licitar
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
2019_Sol·licitud i pagament de subvenció per danys meteorològics M-1-694-CA
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Certificat dades actuació i justificació
Secretari/ària
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Document tècnic

» Document/projecte tècnic

No
Annex
Evidència o certificat del Meteocat
Secretari/ària
Annex
Certificació d'obres - genèric -(M-1-519.5-CA)

» Certificació d'obres - genèric- (M-1-519.5-CA)

No
Pdf Normalitzat
Relació valorada

» Relació valorada de la certificació justificada

No
Annex
Factura
Secretari/ària
Annex
Certificat final d'obra - genèric -

» Certificat final d'obra - genèric - (M-1-520/03-CA)

No
Pdf Normalitzat
Evidència publicitat
Secretari/ària
Annex
Informe despeses imputables a l'obra- Execució per administració

» Obligatori en obres executades per administració (Formulari M-1-552/05-CA)

No
No
Pdf Normalitzat
Informació complementària
No
Secretari/ària
Annex
  2019_Sol·licitud de subvenció per danys meteorològics
Documentació
A partir del 21-03-2019 fins al 31-10-2019
Sol·licitar
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
2019_Sol·licitud de subvenció per danys meteorològics M-1-692-CA
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Certificat dades actuació
Secretari/ària
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Document tècnic

» Document/projecte tècnic

No
Annex
Evidència o certificat del Meteocat
Secretari/ària
Annex
Informació complementària
No
Secretari/ària
Annex
2019_Justificació de subvenció per danys meteorològics
Documentació
A partir del 13-06-2019 fins al 31-10-2021
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Sol·licitud de pagament de subvencions (M-1-518.5-CA)

» Sol·licitud de pagament de subvencions (M-1-518.5-CA)

Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Certificat de contractació, finançament de l'actuació i divulgació (M-1-522.12-CA)
Alcalde/essa / President/a
Secretari/ària
Pdf Normalitzat
Evidència publicitat
Secretari/ària
Annex
Certificació d'obres - genèric -(M-1-519.5-CA)

» Certificació d'obres - genèric- (M-1-519.5-CA)

No
Pdf Normalitzat
Relació valorada

» Relació valorada de la certificació justificada

No
Annex
Acta de preus contradictoris
No
No
Annex
Factura
Secretari/ària
Annex
Informe despeses imputables a l'obra- Execució per administració

» Obligatori en obres executades per administració (Formulari M-1-552/05-CA)

No
No
Pdf Normalitzat
Certificat final d'obra - genèric -

» Certificat final d'obra - genèric - (M-1-520/03-CA)

No
Pdf Normalitzat
Certificació de la justificació - genèric -(M-1-521.10-CA)

» Certificació de la justificació - genèric - (M-1-521.10-CA)

Alcalde/essa / President/a
Secretari/ària
Pdf Normalitzat
Informació complementària
No
Secretari/ària
Annex
Aportar documentació signada - En qualsevol fase de tramitació de l'expedient
Documentació
A partir del 30-05-2019
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Documentació

» Documentació aportada

Alcalde/essa / President/a
Annex
[Esmena] - Subv. danys meteorològics - Sol·licitud
Documentació
A partir del 26-04-2019
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
2019_Sol·licitud de subvenció per danys meteorològics M-1-692-CA
No
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
2019_Certificat de dades de l'actuació per danys meteorològics M-1-693-CA
No
Secretari/ària
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Document tècnic

» Document/projecte tècnic

No
Secretari/ària
Annex
Evidència o certificat del Meteocat
No
Secretari/ària
Annex
Informació complementària
No
Secretari/ària
Annex

 Seguiment de la tramitació

Des de la carpeta de tramitació podeu fer el seguiment dels vostres expedients i iniciar qualsevol tràmit disponible, com per exemple: aportar documentació o justificar una subvenció.

Accedir carpeta