Subvencions ens locals per activitats esportives singulars

Descripció
Subvencions a ens locals per activitats esportives singulars-
Àmbit
Subvencions - Cultura
Com se sol·licita:
Telemàticament
Contacte:
Unitat prestadora del servei: Cultura
Persona responsable: Carme Anglès Vallverdú
Adreça: Passeig de Sant Antoni 100, 43003 Tarragona
Telèfon: 977 29 66 34
Correu electrònic: cultura@dipta.cat
A qui va adreçat:
Ens locals
Més informació:
Calendari de Tramitació

 Data d'aprovació de la convocatòria: 14-3-2019
Termini de presentació de les sol·licituds: 18-3-2019 al 17-4-2019

 Tràmits

Què necessiteu fer? Autenticat Canal Documentació que cal presentar Termini presentació
2018 Justificació activitats esportives ens locals.
Documentació
A partir del 30-07-2018
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
2018 M-1-554-3-CA Expedient de justificació activitats esportives
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
2018 M-1-553-2-CA Annex 1. Justificació ordinària ens locals
Secretari/ària
Pdf Normalitzat
2018 M-1-640-02 CA Declaració responsable relativa a les subvencions i ajudes obtingudes o sol·licitades a altres institucions (públiques o privades) per a la realització de l'activitat.
Pdf Normalitzat
Material de difusió
No
Annex
Aportar documentació sense signar
Documentació
A partir del 15-03-2016
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Documentació

» Documentació aportada

No
Annex
Aportar documentació signada - En qualsevol fase de tramitació de l'expedient
Documentació
A partir del 15-03-2016
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Documentació

» Documentació aportada

Alcalde/essa / President/a
Annex

 Seguiment de la tramitació

Des de la carpeta de tramitació podeu fer el seguiment dels vostres expedients i iniciar qualsevol tràmit disponible, com per exemple: aportar documentació o justificar una subvenció.

Accedir carpeta