Gestionar la Xarxa de Vivers del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre

Descripció
La Diputació de Tarragona va crear la xarxa dels vivers d'empreses del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre des del 2014, amb l'objectiu de propiciar un espai de trobada entre els gestors dels vivers d'empresa de la demarcació per tal de poder posar en comú experiències i bones pràctiques que possibilitin l'intercanvi i l'aprenentatge mutu.

Per tal de donar suport a aquesta xarxa i propiciar el treball conjunt per a la dinamització de l'activitat econòmica local i el foment de l'emprenedoria, es concedeix anualment un ajut a cadascuna de les entitats locals de la demarcació que gestionen vivers d'empreses.
Àmbit
Subvencions - Emprenedoria
Com se sol·licita:
Per correu postal.
Condicions d'accés:
Ser una entitat local pública que gestioni un viver del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre i presentar el formulari de sol·licitud d'ajut corresponent.
Contacte:
Unitat prestadora del servei: Ocupació i Emprenedoria
Persona responsable: Carolina Giménez Hidalgo
Adreça: Passeig Sant Antoni, 100 - 43003 - Tarragona
Telèfon: 977 296 691
Correu electrònic: ocupacioiemprenedoria@dipta.cat
A qui va adreçat:
Ens públics locals de les comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre que gestionin vivers d'empreses.
Més informació:
Previsió inici termini presentació de sol·licituds: 2n trimestre de 2018
Règim econòmic aplicable:
Gratuït.