Suport a accions de foment i dinamització d'espais d'allotjament empresarial.

Descripció
Subvencions destinades a promoure accions d’iniciativa pública per al foment i la Dinamització d'espais d'allotjament empresarial, temporals o permanents, del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre.
Àmbit
Subvencions - Emprenedoria
Documentació relacionada
Com se sol·licita:
Electrònicament a la seu electrònica de la Diputació de Tarragona (https://seuelectronica.dipta.cat).
Contacte:
Unitat prestadora del servei: Ocupació i Emprenedoria
Adreça: Passeig de Sant Antoni, 100
Telèfon: 977 29 66 91
Correu electrònic: ocupacioiemprenedoria@dipta.cat
A qui va adreçat:
Els ens locals (ajuntaments, consells comarcals i entitats municipals descentralitzades), les seves entitats i organismes dependents (organismes autònoms i empreses públiques) i altres ens públics associatius (mancomunitats i consorcis) del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre.
Més informació:

 Tràmits

Què necessiteu fer? Autenticat Canal Documentació que cal presentar Termini presentació
Aportar documentació sense signar
Documentació
A partir del 16-10-2017
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Documentació

» Documentació aportada

No
Annex
Aportar documentació signada - En qualsevol fase de tramitació de l'expedient
Documentació
A partir del 14-10-2016
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Documentació

» Documentació aportada

Alcalde/essa / President/a
Annex

 Seguiment de la tramitació

Des de la carpeta de tramitació podeu fer el seguiment dels vostres expedients i iniciar qualsevol tràmit disponible, com per exemple: aportar documentació o justificar una subvenció.

Accedir carpeta