Subvencions per a la realització d’actuacions de foment de l’emprenedoria i de suport a les empreses del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre

Descripció
Convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions per a la realització d’actuacions de foment de l’emprenedoria i de suport a les empreses, que contribueixin al desenvolupament econòmic del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre de l’any 2019
Àmbit
Subvencions - Emprenedoria
Documentació que cal presentar
Com se sol·licita:
Forma de presentació de sol·licituds: per escrit, en suport paper, en model normalitzat disponible a https://seuelectronica.dipta.cat/
Termini de presentació de sol·licituds: del 22 de maig al 7 de juny de 2019.
Condicions d'accés:
Són les que consten en l'apartat segon de la convocatòria de la concessió de  subvencions
Contacte:
Unitat prestadora del servei: Ocupació i Emprenedoria
Persones responsables: Elisabet Jiménez i Antonio Díaz
Adreça: Passeig Sant Antoni, 100
Telèfon: 977 296 691
Correu electrònic: ocupacioiemprenedoria@dipta.cat
A qui va adreçat:
A les fundacions i associacions privades, i les cambres de comerç de la demarcació, que tinguin per objectiu impulsar o promoure el desenvolupament econòmic del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre, a través d’activitats de foment de l’emprenedoria i de suport a l’empresa.