Premis InJUè Emprèn dipta.cat

Descripció
Aquests premis persegueixen impulsar una economia territorial basada en el coneixement, que s'ajusti millor als potencials d'innovació i afavorir iniciatives estudiantils que formin part d’ oferir millores potencials i idees innovadores al nostre territori.
Àmbit
Premis
Com se sol·licita:
El formulari de sol·licitud que s’ha de presentar per prendre part a la convocatòria es pot trobar a la seu electrònica de la Diputació de Tarragona https://seuelectronica.dipta.cat.   
La data límit de presentació de la sol·licitud de participació és el 6 de setembre de 2019.   La data límit de presentació de la documentació a valorar per optar als premis, serà el 27 de novembre de 2019. 

Contacte:
Unitat prestadora del servei: Ocupació i Emprenedoria 
Adreça: Passeig de Sant Antoni, 100
Telèfon: 977 29 66 91 
Correu electrònic:  ocupacioiemprenedoria@dipta.cat
A qui va adreçat:
Els premis estan dirigits a aquells centres educatius públics, privats i/o concertats amb programes que promoguin l'esperit emprenedor i/o contribueixin a millorar la formació dels alumnes de 2n cicle de la ESO (3r i 4rt curs), Batxillerat, Cicle Formatiu de Grau Mitjà i Cicle Formatiu de Grau Superior, en l'àmbit de la creació d'empreses durant el curs 2019-2020.     
Més informació: