Plans d'ocupació

Descripció
La Diputació de Tarragona promou accions corporatives de foment de l'ocupació mitjançant l'execució de plans d'ocupació destinats a millorar les condicions individuals i professionals de les persones treballadores.

Per a aquests plans d'ocupació s'estableix una relació de col·laboració amb els consells comarcals, del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre, per tal de condicionar entorns naturals o urbans dels municipis de l'àmbit d'actuació
Àmbit
Plans d'ocupació
Com se sol·licita:
L'Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria estableix un termini perquè els Consells Comarcals presentin la documentació necessària per l'aprovació del pla d'ocupació. La sol·licitud del pla d'ocupació la gestiona el Consell Comarcal, qui es posa en contacte amb el municipis perquè aquests facin arribar la documentació necessària. La documentació es farà arribar en format digital i postal.
Condicions d'accés:
Ser un municipi de la demarcació de Tarragona. L’objecte del pla d’ocupació serà el condicionament d’entorns naturals o urbans.
Contacte:
Unitat prestadora del servei: Ocupació i Emprenedoria
Persona responsable: Pere Rodriguez Massip
Adreça: Passeig Sant Antoni, 100 - 43003 -Tarragona
Telèfon: 977 249 488
Correu electrònic: ocupacioiemprenedoria@dipta.cat
A qui va adreçat:
Ens locals de les comarques de Tarragona i de les Terres de l'Ebre següents:

Consells Comarcals, Ajuntaments, Entitats Municipals Descentralitzades (EMD) i Parcs Naturals
Més informació:
Acord d'aprovació Plans Ocupació 2018: Gener-març 2018
Règim econòmic aplicable:
Gratuït