Programa GENIUS

Descripció
Aquests ajuts busquen potenciar, a través d’estades professionals a l’estranger, la formació i la inserció laboral de persones desocupades amb titulació universitària o Formació Professional de Grau Superior en matèries relacionades amb el turisme, l’eficiència energètica i sostenibilitat, i la gestió dels assumptes europeus d’interès per a la demarcació de Tarragona.
Àmbit
Ajuts
Documentació que cal presentar
Com se sol·licita:

El formulari de sol·licitud que s’ha de presentar per prendre part a la convocatòria es pot trobar a la seu electrònica de la Diputació de Tarragona https://seuelectronica.dipta.cat

La data límit de presentació de la sol·licitud de participació és el 4 d’octubre de 2019.


La sol·licitud i tota la documentació requerida es pot presentar en horari de 09.00h a 14.00h a les oficines del Registre General de:

 • Diputació de Tarragona
  Passeig de Sant Antoni, 100
  43003 Tarragona
 • Edifici Síntesi
  C. Pere Martell, 2
  43001 Tarragona
 • Palau Climent
  C. Montcada, 32
  43500 Tortosa

També es pot presentar la documentació per qualsevol altre mitjà establert a la normativa vigent.
Condicions d'accés:
Persones menors de 35 anys, desocupades amb titulació universitària, amb titulació de Formació Professional de Grau Superior o amb certificat de professionalitat nivell 3. 
Contacte:
Unitat prestadora del servei: Ocupació i Emprenedoria
Adreça: Passeig de Sant Antoni, 100
Telèfon: 977 29 66 91
Correu electrònic: ocupacioiemprenedoria@dipta.cat
A qui va adreçat:
La convocatòria d’ajuts està adreçada a les persones menors de 35 anys, desocupades amb titulació universitària, amb titulació de Formació Professional de Grau Superior o amb certificat de professionalitat nivell 3.