De documentació adreçada a altres administracions

Descripció
Els documents dirigits a les administracions públiques es poden presentar tant al registre electrònic de l'administració destinatària com a la resta de registres electrònics de qualsevol de les altres administracions públiques, així com també presencialment a totes les oficines d'assistència en matèria de registres (article 16.4 de la Llei 39/2015, de l'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques).
Àmbit
Atenció a la ciutadania
Com se sol·licita:
Presencialment a les oficines d'assistència en matèria de registre de la Diputació de Tarragona, o a través de la seu electrònica.
Condicions d'accés:
Accés universal.
Contacte:
Unitat prestadora del servei: Unitat de Secretaria General - Registre General
Persona responsable:  Maite Velayos Esplugas, cap de servei
Adreça:  Passeig de Sant Antoni, 100 (43003 Tarragona)
Telèfon: 977 29 66 03
Correu electrònic: registregeneral@dipta.cat
A qui va adreçat:
Particulars: ciutadans, persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica pròpia
Normativa aplicable:
Article 16.4 de la Llei 39/2015, de l'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques
Règim econòmic aplicable:
Gratuït