Premi Jordi Cartanyà, ens locals Costa Daurada i Terres de l'Ebre

Descripció
L’objecte és regular la concessió del XXVIIIè Premi Jordi Cartanyà amb l’objectiu de premiar les diferents activitats de promoció del sector que versin sobre aspectes turístics de la COSTA DAURADA i les Terres de l’Ebre.
Àmbit
Premis
Com se sol·licita:
Termini de presentació de sol·licituds: del 15 de juliol al 15 de setembre de 2019.
Forma de presentació de sol·licituds: per escrit, en suport paper a qualsevol de les oficines del registre general de la Diputació de Tarragona:   -    Passeig Sant Antoni, 100 ( Palau de la Diputació), 43003 Tarragona -   
Carrer Pere Martell, 2 ( Edifici Síntesi), 43001 Tarragona -   
Passeig Torroja, s/n, 43007 Tarragona -   
Carrer Montcada, 32 ( Palau Climent), 43500 Tortosa
Condicions d'accés:
Les que consten a la base TERCERA de la Convocatòria per a la concessió del XXVIII premi Jordi Cartanyà.
Contacte:
Unitat gestora del servei: Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona
Persona responsable: Carme Salvadó Giraltó
Adreça: Passeig Torroja, s/n – 43007 Tarragona
Telèfon: 977 23 03 12
Correu electrònic: csalvado@dipta.cat, acastro@dipta.cat
A qui va adreçat:
Entitats locals i ens depenents, persones jurídiques i persones físiques.
Drets i obligacions:
Els beneficiaris  estan obligats al compliment de les obligacions pròpies en matèria de transparència que li siguin aplicables. L'incompliment d'aquestes obligacions es sanciona d'acord amb la legislació sobre transparència.
Més informació: