Subvencions per a la realització d'accions de difusió dels productes agroalimentaris i artesans de qualitat per als ens locals

Descripció
L’objecte és regular la concessió de subvencions per promoure, d’iniciativa pública o privada, per a la difusió dels productes agroalimentaris i artesans de qualitat que contribueixen a reforçar la imatge turística del territori de la Costa Daurada i les Terres de l’Ebre.
Àmbit
Subvencions - Patronat de turisme de la Diputació
Com se sol·licita:
Telemàticament, mitjançant la seu electrònica  
Termini de presentació de sol·licituds: del 25 d'abril al 27 de maig de 2019.
Condicions d'accés:
Els beneficiaris han de complir els requisits de la base TERCERA de la Convocatòria per a la Concessió de Subvencions per a la realització d'accions de difusió dels productes agroalimentaris i artesans de qualitat any 2019.
Contacte:
Unitat gestora del servei: Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona
Persona responsable: Asu Castro
Adreça: Passeig Torroja, s/n – 43007 Tarragona
Telèfon: 977 23 03 12
Correu electrònic: acastro@dipta.cat
A qui va adreçat:
Ens públics de dret públic (ajuntaments, consells comarcals. Entitats municipals descentralitzades i cambres de comerç), les seves entitats depenents (organismes autònoms i empreses públiques) i altres ens públics associatius (mancomunitats i consorcis) de la Costa Daurada i de les Terres de l’Ebre.
Més informació:

 Tràmits

Què necessiteu fer? Autenticat Canal Documentació que cal presentar Termini presentació
Aportar documentació sense signar
Documentació
A partir del 25-04-2019
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Documentació

» Documentació aportada

No
Annex
Aportar documentació signada
Documentació
A partir del 25-04-2019
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Documentació

» Documentació aportada

Annex

 Seguiment de la tramitació

Des de la carpeta de tramitació podeu fer el seguiment dels vostres expedients i iniciar qualsevol tràmit disponible, com per exemple: aportar documentació o justificar una subvenció.

Accedir carpeta