Subvencions per a programes concrets i activitats promoció turística

Descripció
L’objecte és regular la concessió de subvencions per promoure accions que contribueixin a la promoció i divulgació de les marques turístiques COSTA DAURADA i TERRES DE L’EBRE.
Àmbit
Subvencions - Patronat de turisme de la Diputació
Com se sol·licita:
Telemàticament, mitjançant la seu electrònica   Termini de presentació de sol·licituds: del 25 d'abril al 27 de maig de 2019.
Condicions d'accés:
Les que consten a la base TERCERA de la Convocatòria per a la concessió de subvencions per a programes concrets i activitats de promoció turística any 2019.
Contacte:
Unitat prestadora del servei: Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona
Persona responsable: : Carme Salvadó Giraltó
Adreça: Passeig Torroja, s/n – 43007 Tarragona
Telèfon: : 977 23 03 12
Correu electrònic: csalvado@dipta.cat
A qui va adreçat:
Patronats i oficines de turisme municipals o comarcals i ajuntaments.
Més informació:

 Tràmits

Què necessiteu fer? Autenticat Canal Documentació que cal presentar Termini presentació
Aportar documentació sense signar
Documentació
A partir del 25-04-2019
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Documentació

» Documentació aportada

No
Annex
Aportar documentació signada
Documentació
A partir del 25-04-2019
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Documentació

» Documentació aportada

Annex
Justificació de programes concrets i activitats promoció turística
Documentació
A partir del 18-10-2018
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Sol·licitud de justificació per a programes concrets i activitats de promoció turística

» Formulari de justificació per a programes concrets i activitats de promoció turística (M-1-664-CA)

Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Annex 1 - Expedient de justificació d'activitats de promoció turística

» Annex 1 - Formulari de justificació per a programes concrets i activitats de promoció turística (M-1-663-CA)

Secretari/ària
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Producte resultant de l'actuació
No
Annex
Còpia de factures compulsades
Secretari/ària
Annex

 Seguiment de la tramitació

Des de la carpeta de tramitació podeu fer el seguiment dels vostres expedients i iniciar qualsevol tràmit disponible, com per exemple: aportar documentació o justificar una subvenció.

Accedir carpeta