Subvencions per a la realització d'accions de difusió dels productes agroalimentaris i artesans de qualitat per entitats privades

Descripció
L'objecte és regular la concessió de subvencions per promoure, d'iniciativa pública o privada, per a la difusió dels productes agroalimentaris i artesans de qualitat que contribueixen a reforçar la imatge turística del territori de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre.
Àmbit
Subvencions - Patronat de turisme de la Diputació
Com se sol·licita:
Termini de presentació de sol·licituds: del 25 d'abril al 27 de maig de 2019.
Forma de presentació de sol·licituds: per escrit, en suport paper a qualsevol de les oficines del registre general de la Diputació de Tarragona:
  • Passeig Sant Antoni, 100 (Palau de la Diputació), 43003 Tarragona
  • Carrer Pere Martell, 2 (Edifici Síntesi), 43001 Tarragona
  • Passeig Torroja, s/n, 43007 Tarragona
  • Carrer Montcada, 32 (Palau Climent), 43500 Tortosa
Condicions d'accés:
Les que consten a la base TERCERA de la Convocatòria per a la concessió de subvencions per a la realització d’accions de difusió dels productes agroalimentaris i artesans de qualitat any 2019.
Contacte:
Unitat gestora del servei: Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona
Persona responsable: Asu Castro
Adreça: Passeig Torroja, s/n – 43007 Tarragona
Telèfon: 977 23 03 12
Correu electrònic: acastro@dipta.cat
A qui va adreçat:
Entitats privades sense ànim de lucre i les cooperatives de la Costa Daurada i de les Terres de l’Ebre.
Drets i obligacions:
Els beneficiaris estan obligats al compliment de les obligacions pròpies en matèria de transparència que li siguin aplicables. L'incompliment d'aquestes obligacions es sanciona d'acord amb la legislació sobre transparència.
Més informació: