Subvencions destinades a la realització actuacions per a la gestió d'espècies plaga i espècies invasores en espais urbans

Descripció
L’objecte d’aquestes bases es regular la concessió de subvencions destinades al finançament d’actuacions dels ens locals, destinades a la reducció de la proliferació d’animals d'espècies plaga que representen un problema per a la salut pública i el benestar de la població al estar implicades, de forma directa o indirecta, en la propagació de determinades malalties transmissibles, el transport d’animals domèstics abandonats i les actuacions de les noves plagues de mosca negra o mosquit tigre.
Àmbit
Subvencions - Medi ambient i Salut Pública
Com se sol·licita
Mitjançant el portal de tramitació Tràmits online
Contacte
Unitat gestora del servei: Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori
Persona responsable: Josep M. Prunera Figuerola
Persones de contacte: Gestió de subvencions
Adreça: Pere Martell, 2 – 43001 Tarragona
Telèfon: 977 233 662
Correu electrònic: subv.mset@dipta.cat
A qui va adreçat
Poden ser beneficiaris per a les actuacions de l’apartat a) de la base segona els ajuntaments i EMD del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre amb població inferior a 8.000 habitants i que portin a terme les activitats descrites.Poden ser beneficiaris de les actuacions de l’apartat b) de la base segona tots els ajuntaments i EMD del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre.
Més informació

Calendari de tramitació

Convocatòria 2019


- Termini de justificació: 21 de juliol de 2020


 

Convocatòria 2020


- Termini d’execució: 31 de desembre de 2020

- Termini de justificació: 30 d’abril de 2021
 Tràmits

Què necessiteu fer? Autenticat Canal Documentació que cal presentar Termini presentació
2020_04_ Esmena expedient de justificació espècies plaga. Convocatòria 2020.
Documentació
A partir del 10-02-2021
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
01_Expedient de Justificació subvenció espècies plaga. Convocatòria 2020

» 01_Expedient de Justificació subvenció espècies plaga. Convocatòria 2020. PDF (M-1-673_03-CA)

No
Secretari/ària
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
02_Evidència publicitat_MSET

» 02_Evidència publicitat i cartell, si escau.

No
Secretari/ària
Annex
03 - Fitxa de detecció, dels cossos dels agents rurals
No
Secretari/ària
Annex
Annex 1, documentació complementària
No
Secretari/ària
Annex
05 - Comunicat de dades fiscals (M-1-754-03-CA)
No
Secretari/ària
Pdf Normalitzat
2020_05_Presentació fora de termini expedient de justificació espècies plaga, convocatòria 2020.
Documentació
A partir del 01-05-2021
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
01_Expedient de Justificació subvenció espècies plaga. Convocatòria 2020

» 01_Expedient de Justificació subvenció espècies plaga. Convocatòria 2020. PDF (M-1-673_03-CA)

Alcalde/essa / President/a
Secretari/ària
Pdf Normalitzat
02_Evidència publicitat_MSET

» 02_Evidència publicitat i cartell, si escau.

Secretari/ària
Annex
03 - Fitxa de detecció, dels cossos dels agents rurals
No
Secretari/ària
Annex
Annex 1, documentació complementària
No
Secretari/ària
Annex
05 - Comunicat de dades fiscals (M-1-754-03-CA)
No
Secretari/ària
Pdf Normalitzat
Desestiments, renúncies, pròrrogues.
Documentació
A partir del 07-06-2017
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Documentació

» Documentació aportada

No
Alcalde/essa / President/a
Annex

 Seguiment de la tramitació

Des de la carpeta de tramitació podeu fer el seguiment dels vostres expedients i iniciar qualsevol tràmit disponible, com per exemple: aportar documentació o justificar una subvenció.

Accedir carpeta