Control de la plaga del mosquit tigre i altres mosquits

Descripció
Suport tècnic i/o jurídic als ens locals per tal de controlar la plaga detectada de mosquit tigre i altres mosquits al seu municipi.

Dins d'aquest servei us podem oferir les següents actuacions:
- Accions de sensibilització: xerrades a la població, xerrades a grups específics (tècnics, personal de manteniment edificis, entre d'altres).
- Proposta educativa dirigida a les escoles (educació primària)
- Assessorament en la redacció d'una ordenança municipal per a la prevenció i control de mosquits i particularment del mosquit tigre.
- Cartografia dels punts potencials de cria de mosquit tigre
- Recolzament tècnic a tots els ajuntaments del Camp de Tarragona, Baix Penedès i de les Terres de l'Ebre
Àmbit
Salut pública
Com se sol·licita
Mitjançant el portal de tramitació Tràmits online
Contacte

Unitat prestadora del servei: Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori
Persona responsable: Josep M. Prunera Figuerola
Adreça: Pere Martell, 2 – 43001 Tarragona
Telèfon: 977 233 662
Correu electrònic:
sam.mset@dipta.cat

A qui va adreçat

Ens Locals de les comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre següents:

- Ajuntaments de població inferior a 10.000 h.

- Entitats Municipals Descentralitzades (EMD) de població inferior a 10.000 h.

- Recolzament tècnic a tots els ajuntaments del Camp de Tarragona, Baix Penedès i de les Terres de l'EbreFormes de participació

Enquesta de satisfacció de l'assistència al finalitzar el servei.

Més informació
Recursos: propis / externs
Règim econòmic aplicable

No subjecte a preu públic.

 Tràmits

Què necessiteu fer? Autenticat Canal Documentació que cal presentar Termini presentació
Aportar documentació signada - En qualsevol fase de tramitació de l'expedient
Documentació
A partir del 04-11-2015
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Documentació

» Documentació aportada

No
Annex
Desistiment o renuncia d'una sol·licitud d'assistència
Documentació
A partir del 04-11-2015
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Desistiment o renúncia de la sol.licitud

» Desistiment o renúncia de la sol.licitud d'assistència

Formulari web

 Seguiment de la tramitació

Des de la carpeta de tramitació podeu fer el seguiment dels vostres expedients i iniciar qualsevol tràmit disponible, com per exemple: aportar documentació o justificar una subvenció.

Accedir carpeta