Subvencions destinades al finançament d'actuacions de prevenció local d'incendis forestals- Ens Ajuntaments

Descripció
L’objecte d’aquestes bases específiques és regular la concessió de subvencions, per part de la Diputació de Tarragona, per donar suport econòmic als ajuntaments, EMD i agrupacions de defensa forestal (ADF en endavant) pel finançament d’actuacions de prevenció d’incendis forestals a les comarques de Tarragona per tal de contribuir a la preservació de la natura i a mitigar el canvi climàtic.
Àmbit
Subvencions - Medi ambient i Salut Pública
Com se sol·licita
Mitjançant el portal de tramitació Tràmits online
Compromisos de qualitat


Condicions d'accés


Contacte
Unitat gestora del servei: Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori
Persona responsable: Josep M. Prunera Figuerola
Persones de contacte: Gestió de subvencions
Adreça: Pere Martell, 2 – 43001 Tarragona
Telèfon: 977 233 662
Correu electrònic: subv.mset@dipta.cat

A qui va adreçat
Ajuntaments  i  EMD  pel finançament d’actuacions de prevenció d’incendis forestals a les comarques de Tarragona per tal de contribuir a la preservació de la natura i a mitigar el canvi climàtic.
Drets i obligacions


Mesures de compensació


Formes de participació


Més informació

Calendari de tramitació


Convocatòria 2019


- Termini d’execució: 30 de setembre de 2020

- Termini de justificació: 30 d’octubre de 2020


 

Convocatòria 2020


- Termini d’execució: 30 de juny de 2021

- Termini de justificació: 30 de setembre de 2021

Normativa aplicable


Règim econòmic aplicable


 Tràmits

Què necessiteu fer? Autenticat Canal Documentació que cal presentar Termini presentació
2020_03_Expedient de justificació incendis forestals Ens, convocatòria 2020.
Documentació
A partir del 27-01-2021 fins al 30-09-2021
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
01_Expedient Justificatiu incendis forestals Ens, convocatòria 2020

» 01_Expedient Justificatiu incendis forestals Ens, convocatòria 2020. (PDF_M-1-677_03-CA_v2)

Alcalde/essa / President/a
Secretari/ària
Pdf Normalitzat
02_Evidència publicitat_MSET

» 02_Evidència publicitat i cartell, si escau.

Secretari/ària
Annex
03 - Memòria

» 03 - Memòria tècnica i justificativa

Secretari/ària
Annex
04 - Reportatge fotogràfic
Secretari/ària
Annex
05 - Comunicat de dades fiscals (M-1-754-03-CA)
No
Secretari/ària
Pdf Normalitzat
2020_04_Esmena expedient de justificació incendis forestals Ens, convocatòria 2020.
Documentació
A partir del 12-02-2021 fins al 30-09-2021
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
01_Expedient Justificatiu incendis forestals Ens, convocatòria 2020

» 01_Expedient Justificatiu incendis forestals Ens, convocatòria 2020. (PDF_M-1-677_03-CA_v2)

No
Alcalde/essa / President/a
Secretari/ària
Pdf Normalitzat
02_Evidència publicitat_MSET

» 02_Evidència publicitat i cartell, si escau.

No
Secretari/ària
Annex
03 - Memòria

» 03 - Memòria tècnica i justificativa

No
Secretari/ària
Annex
04 - Reportatge fotogràfic
No
Secretari/ària
Annex
05 - Comunicat de dades fiscals (M-1-754-03-CA)
No
Secretari/ària
Pdf Normalitzat
Desestiments, renúncies, pròrrogues.
Documentació
A partir del 07-06-2017
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Documentació

» Documentació aportada

No
Alcalde/essa / President/a
Annex

 Seguiment de la tramitació

Des de la carpeta de tramitació podeu fer el seguiment dels vostres expedients i iniciar qualsevol tràmit disponible, com per exemple: aportar documentació o justificar una subvenció.

Accedir carpeta