Subvencions per a l'energia sostenible i l'adaptació al canvi climàtic- PAES / PAESC

Descripció
L’objecte d’aquestes bases específiques és regular la concessió de subvencions de la Diputació de Tarragona per aquells municipis que estan adherits al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses per l’Energia Sostenible per tal de contribuir a la mitigació i a l’adaptació al canvi climàtic.
 La finalitat és el foment de l’estalvi i l’eficiència energètica recollides en els Plans d’Acció d’Energia Sostenible (PAES), estiguin redactats.
Àmbit
Subvencions - Medi ambient i Salut Pública
Com se sol·licita
Mitjançant el portal de tramitació Tràmits online
Contacte
Unitat gestora del servei: Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori Persona responsable: Josep M. Prunera Figuerola
Persones de contacte: Gestió de subvencions
Adreça: Pere Martell, 2 – 43001 Tarragona
Telèfon: 977 233 662
Correu electrònic: subv.mset@dipta.cat 
A qui va adreçat
Ajuntaments i EMD del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre, que estiguin adherits al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses per l’Energia Sostenible, amb PAES ja redactats.
Més informació

Calendari de tramitació
 

Convocatòria 2019


- Termini d’execució: 30 de setembre de 2020

- Termini de justificació: 30 d'octubre de 2020

 Tràmits

Què necessiteu fer? Autenticat Canal Documentació que cal presentar Termini presentació
Convocatòria 2017 i 2018 -Esmena- Expedient de justificació - PAES (M-1-653-MA)
Documentació
A partir del 10-12-2018
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
01_Convocatòria 2017 i 2018 - Expedient de justificació - PAES (M-1-653-01-MA)

» Convocatòria 2017 i 2018 - Expedient de justificació - PAES (M-1-653-01-MA)

No
Alcalde/essa / President/a
Secretari/ària
Pdf Normalitzat
03_Certificat d'obres (i/o factures si s'escau)

» 03_Certificat d'obres (i/o factures si s'escau). Acreditació de l'execució de les actuacions mitjançant certificats d'obres del tècnic competent (i/o factures si s'escau)

No
Secretari/ària
Annex
04 - Reportatge fotogràfic
No
Secretari/ària
Annex
Material de difusió
No
Secretari/ària
Annex
Evidència publicitat
No
Secretari/ària
Annex
05 - Comunicat de dades fiscals (M-1-754-03-CA)
No
Secretari/ària
Pdf Normalitzat
Desestiments, renúncies, pròrrogues.
Documentació
A partir del 25-10-2017
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Documentació

» Documentació aportada

No
Alcalde/essa / President/a
Annex

 Seguiment de la tramitació

Des de la carpeta de tramitació podeu fer el seguiment dels vostres expedients i iniciar qualsevol tràmit disponible, com per exemple: aportar documentació o justificar una subvenció.

Accedir carpeta