PEXI

Descripció
El seu objecte es subvencionar als ens locals inversions destinades a qualsevol dels programes següents: - Programa específic d’obres per a l’abastament i distribució d’aigua potable i per al sanejament: depuradores, clavegueram i pluvials. - Programa de modernització d’equipaments informàtics per garantir l’administració electrònica.
Àmbit
Subvencions - Cooperació amb els ens locals
Com se sol·licita
Electrònicament, mitjançant el portal de tramitació Tràmits online, iniciant el tràmit “Sol·licitud de subvenció“.
Contacte
Unitat gestora del servei: Actuacions Integrals al Territori i Cooperació
Persona responsable: Isabel Galán Sánchez
Adreça: Pere Martell, 2 – 43001 Tarragona
Telèfon: 977 29 66 74
Correu electrònic: g_aitc@dipta.cat
A qui va adreçat
Als municipis i les entitats municipals descentralitzades de fins 20.000 habitants de les comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre.
Les obligacions dels ens locals beneficiaris són les establertes a les bases reguladores.
Més informació
Calendari de tramitació

 Tràmits

Què necessiteu fer? Autenticat Canal Documentació que cal presentar Termini presentació
Aportar documentació signada - En qualsevol fase de tramitació de l'expedient
Documentació
A partir del 31-10-2017
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Documentació

» Documentació aportada

No
Annex
Desistiments, renúncies, pròrrogues
Documentació
A partir del 20-01-2021
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Documentació

» Documentació aportada

Alcalde/essa / President/a
Annex
PEXI - Justificació adquisició - Programa equipaments informàtics
Documentació
A partir del 27-09-2017
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Sol·licitud de pagament de subvencions (M-1-518.8-CA)

» Sol·licitud de pagament de subvencions (M-1-518.8-CA)

Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Certificat de contractació, finançament de l'actuació i divulgació (M-1-522.17-CA)
Secretari/ària
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Evidència publicitat
Secretari/ària
Annex
Factura/es
No
Annex
Informe de subvencionalitat de l'execució

» Informe de subvencionalitat de l'execució. M-1-657_09-CA

No
Pdf Normalitzat
Certificació de la justificació - genèric -(M-1-521.13-CA)

» Certificació de la justificació - genèric - (M-1-521.13-CA)

Secretari/ària
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Informació complementària
No
Secretari/ària
Annex
PEXI - Justificació obres per administració
Documentació
A partir del 27-09-2017
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Sol·licitud de pagament de subvencions (M-1-518.8-CA)

» Sol·licitud de pagament de subvencions (M-1-518.8-CA)

Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Certificat de contractació, finançament de l'actuació i divulgació (M-1-522.17-CA)
No
Secretari/ària
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Evidència publicitat
No
Secretari/ària
Annex
Certificació d'obres - genèric -(M-1-519.5-CA)

» Certificació d'obres - genèric- (M-1-519.5-CA)

No
Pdf Normalitzat
Relació valorada

» Relació valorada de la certificació justificada

No
Annex
Informe despeses imputables a l'obra- Execució per administració

» Obligatori en obres executades per administració (Formulari M-1-552/06-CA)

No
Pdf Normalitzat
Factura/es
No
No
Annex
Informe de subvencionalitat de l'execució

» Informe de subvencionalitat de l'execució. M-1-657_09-CA

No
Pdf Normalitzat
Certificat final d'obra - genèric -

» Certificat final d'obra - genèric - (M-1-520/03-CA)

No
No
Pdf Normalitzat
Certificació de la justificació - genèric -(M-1-521.13-CA)

» Certificació de la justificació - genèric - (M-1-521.13-CA)

Secretari/ària
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
As built i/o fotografies estat final obres
No
No
Annex
Informació complementària
No
Secretari/ària
Annex
PEXI - Justificació obres per contractació
Documentació
A partir del 27-09-2017
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Sol·licitud de pagament de subvencions (M-1-518.8-CA)

» Sol·licitud de pagament de subvencions (M-1-518.8-CA)

Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Certificat de contractació, finançament de l'actuació i divulgació (M-1-522.17-CA)
No
Secretari/ària
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Evidència publicitat
No
Secretari/ària
Annex
Certificació d'obres - genèric -(M-1-519.5-CA)

» Certificació d'obres - genèric- (M-1-519.5-CA)

No
Pdf Normalitzat
Relació valorada

» Relació valorada de la certificació justificada

No
Annex
Acta de preus contradictoris
No
No
Annex
Factura
No
Annex
Informe de subvencionalitat de l'execució

» Informe de subvencionalitat de l'execució. M-1-657_09-CA

No
Pdf Normalitzat
Certificat final d'obra - genèric -

» Certificat final d'obra - genèric - (M-1-520/03-CA)

No
No
Pdf Normalitzat
Certificació de la justificació - genèric -(M-1-521.13-CA)

» Certificació de la justificació - genèric - (M-1-521.13-CA)

Secretari/ària
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
As built i/o fotografies estat final obres
No
No
Annex
Informació complementària
No
Secretari/ària
Annex
[Esmena] - PEXI - Justificació adquisició - Programa equipaments informàtics
Documentació
A partir del 28-09-2017
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Sol·licitud de pagament de subvencions (M-1-518.8-CA)

» Sol·licitud de pagament de subvencions (M-1-518.8-CA)

No
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Certificat de contractació, finançament de l'actuació i divulgació (M-1-522.17-CA)
No
Secretari/ària
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Evidència publicitat
No
Secretari/ària
Annex
Factura
No
No
Annex
Informe de subvencionalitat de l'execució

» Informe de subvencionalitat de l'execució. M-1-657_09-CA

No
No
Pdf Normalitzat
Certificació de la justificació - genèric -(M-1-521.13-CA)

» Certificació de la justificació - genèric - (M-1-521.13-CA)

Secretari/ària
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Informació complementària
No
Secretari/ària
Annex
[Esmena] - PEXI - Justificació obres per administració
Documentació
A partir del 28-09-2017
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Sol·licitud de pagament de subvencions (M-1-518.8-CA)

» Sol·licitud de pagament de subvencions (M-1-518.8-CA)

No
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Certificat de contractació, finançament de l'actuació i divulgació (M-1-522.17-CA)
No
Secretari/ària
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Evidència publicitat
No
Secretari/ària
Annex
Certificació d'obres - genèric -(M-1-519.5-CA)

» Certificació d'obres - genèric- (M-1-519.5-CA)

No
No
Pdf Normalitzat
Relació valorada

» Relació valorada de la certificació justificada

No
No
Annex
Informe despeses imputables a l'obra- Execució per administració

» Obligatori en obres executades per administració (Formulari M-1-552/06-CA)

No
No
Pdf Normalitzat
Factura/es
No
No
Annex
Informe de subvencionalitat de l'execució

» Informe de subvencionalitat de l'execució. M-1-657_09-CA

No
No
Pdf Normalitzat
Certificat final d'obra - genèric -

» Certificat final d'obra - genèric - (M-1-520/03-CA)

No
No
Pdf Normalitzat
Certificació de la justificació - genèric -(M-1-521.13-CA)

» Certificació de la justificació - genèric - (M-1-521.13-CA)

Secretari/ària
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
As built i/o fotografies estat final obres
No
No
Annex
Informació complementària
No
Secretari/ària
Annex
[Esmena] - PEXI - Justificació obres per contractació
Documentació
A partir del 28-09-2017
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Sol·licitud de pagament de subvencions (M-1-518.8-CA)

» Sol·licitud de pagament de subvencions (M-1-518.8-CA)

No
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Certificat de contractació, finançament de l'actuació i divulgació (M-1-522.17-CA)
No
Secretari/ària
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Evidència publicitat
No
Secretari/ària
Annex
Certificació d'obres - genèric -(M-1-519.5-CA)

» Certificació d'obres - genèric- (M-1-519.5-CA)

No
No
Pdf Normalitzat
Relació valorada

» Relació valorada de la certificació justificada

No
No
Annex
Acta de preus contradictoris
No
No
Annex
Factura
No
No
Annex
Informe de subvencionalitat de l'execució

» Informe de subvencionalitat de l'execució. M-1-657_09-CA

No
No
Pdf Normalitzat
Certificat final d'obra - genèric -

» Certificat final d'obra - genèric - (M-1-520/03-CA)

No
No
Pdf Normalitzat
Certificació de la justificació - genèric -(M-1-521.13-CA)

» Certificació de la justificació - genèric - (M-1-521.13-CA)

Secretari/ària
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
As built i/o fotografies estat final obres
No
No
Annex
Informació complementària
No
Secretari/ària
Annex

 Seguiment de la tramitació

Des de la carpeta de tramitació podeu fer el seguiment dels vostres expedients i iniciar qualsevol tràmit disponible, com per exemple: aportar documentació o justificar una subvenció.

Accedir carpeta