Cessió de béns mobles

Descripció

L’objecte d’aquesta convocatòria és la cessió de béns mobles no utilitzables per la Diputació de Tarragona als ajuntaments i entitats municipals descentralitzades del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre.

Àmbit
Ajuts
Com se sol·licita
El tràmit es realitzarà únicament i en exclusiu de forma electrònica mitjançant el portal de tramitació Tràmits onlineRecordeu que per realitzar la presentació telemàtica, us heu de descarregar i emplenar el formulari de sol·licitud, per tal d'incorporar-lo a la plataforma de tramitació en el moment que realitzeu la presentació.

La resolució de la sol·licitud es notificarà exclusivament per publicació a la Seu Electrònica de la Diputació de Tarragona.

L'ordre de prioritat de la cessió dels béns, als ajuntaments i entitats municipals descentralitzades, queda establert per raó de la seva població de dret en sentit ascendent, segons el cens d'habitants a data 1 de gener 2015, es pot veure al document annex II.


El formulari de sol·licitud que presenti l'ens peticionari determinarà l'ordre de preferència dels béns dels quals es demana la cessió.


La recollida i trasllat dels béns mobles s'haurà de realitzar amb mitjans de la pròpia entitat local cessionària.

Contacte
Unitat prestadora del servei:  Unitat de Patrimoni
Persona responsable: Javier Bolinches Vizcaíno
Adreça: Passeig Sant Antoni, 100
Telèfon: 977 296604
Correu electrònic: patrimoni@dipta.cat
A qui va adreçat

Als ajuntaments i entitats municipals descentralitzades del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre.

Més informació


 Seguiment de la tramitació

Des de la carpeta de tramitació podeu fer el seguiment dels vostres expedients i iniciar qualsevol tràmit disponible, com per exemple: aportar documentació o justificar una subvenció.

Accedir carpeta